“Софарма” ще продължи да изкупува собствени акции

Пари

Общото събрание на акционерите на “Софарма” АД е одобрило предложението на мениджърите за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството. Става въпрос за не повече от 3% за всяка календарна година. Срокът, в който ще се извършва изкупуването е до осемнадесет месеца. 
Минималната цена, която фармацевтичната компания предлага та акционерите за техните акции, ще е не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството, т.е. 1 лев. А максимална цена на обратното изкупуване е 6.50 лв. за един брой.

Производителят на лекарства е един от най-активните играчи на този пазар. В края на полугодието “Софарма” е изкупила обратно 10% от собствените си акции. 

Съветът на директорите на дружеството ще определи всички останали параметри на обратното изкупуване и ще извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на общото събрание на акционерите.

Общото събрание е гласувало и за  преобразуване на “Софарма” АД чрез вливането в него на дъщерното дружество “Биофарм-инженеринг” АД. В резултат цялото му имущество ще премине към компанията майка при условията на общо правоприемство. Към момента „Софарма“ контролира 97.15% от капитала на “Биофарм-инженеринг”.

Потенциалът на производствената база и модерните технологии, които използва, позволяват на „Бифарм Инженеринг“ да приема поръчки от български и международни фирми за производство на техни продукти в полипропиленови бутилки, сакове и ампули. Компанията има и собствена лаборатория за контрол.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст