ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Расте броят и обемът на изтеглените заеми от фирми и домакинствата

БНБ сграда

Пълзящите нагоре лихви по кредитите у нас все още не оказват влияние върху желанието на домакинствата и фирмите да вземат пари назаем. Това се потвърждава и от данните за второто тримесечие, публикувани от БНБ.

Числата показват, че броят на заемите и в трите сектора „Нефинансови предприятия“, „Финансови предприятия“ и „Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“ нарастват. Между април и юни общият им брой на годишна база се увеличава с 1.7 процента, а размерът им – с 11.9 на сто.

Кредитите, които нефинансовите предприятия са изтеглили в този период са 152 хил. броя и се увеличават на годишна база с 2.5 на сто. Размерът им в края на юни е 43.02 млрд. лева, като се отчита нарастване с 8.5 на сто.

Спрямо края на първото тримесечие броят на кредитите на нефинансовите предприятия намалява, но размерът им се увеличава.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на заемите за сектора са „търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (28.4%), преработваща промишленост (21.5%) и операции с недвижими имоти (10.7%)”. Останалите са с едноцифрен дял.

От БНБ отбелязват, че към края на юни в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв., които са с дял от 74.7 процента.

Заемите на сектор „Финансови предприятия“ в края на второто тримесечие са нараснали с 5.9 на сто и са общо 1016 броя. Размерът им е 6.84 млрд. лева, като се отчита ръст от една четвърт на годишна база.

И спрямо края на първото тримесечие броят на кредитите на сектор „Финансови предприятия“ нараства – с 4.5 на сто, а размерът им – с 6.3 процента.

Към края на юни в общата сума на изтеглените суми преобладават тези с размер над 1 млн. лв., които са с дял от 98.8 на сто.

В края на юни броят на заемите на сектор „Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“ се увеличава на годишна база с 1.6 на сто, като достига 2.84 млн. броя. Размерът им обаче нараства с 14 на сто, като достига 35.48 млрд. лева.

В сравнение с края на март броят на тези кредити нараства с 0.4 процента, а размерът им – с 4.1 на сто.

Към края на второто тримесечие в общата сума на изтеглените заеми преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 26.2 на сто.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст