Цветан Цветков: Кредитни досиета от КТБ категорично липсват, липсват ценни книги и информации за недвижими имоти (част І)

Председател на ФГВБ или член на неговия УС не може да бъде освободен в случай на конфликт на интереси, защото тези хора не са субекти в чл. 6 на закона за КПКОНПИ. В окончателния вариант на одитния доклад за ФГВБ има „кръпка“ В одита на Сметната палата на Фонда за гарантиране на кредитите в банките(ФГВБ) … Продължете с четенето на Цветан Цветков: Кредитни досиета от КТБ категорично липсват, липсват ценни книги и информации за недвижими имоти (част І)