ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Остава висок относителният дял на домакинствата с непроменени доходи

безпаричие

През второто тримесечие за над три четвърти от българите обявяват, че доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Прави впечатление, че този дял нараства в сравнение с първото тримесечие на тази година, отбелязват от Националния статистически институт в своето наблюдение на домакинските бюджети.

Увеличение на доходите си за периода са посочили 16.2 процента от хората, но броят им намалява. През първото тримесечие с по-високи доходи са се похвали една пета от българите.

Тревожен е факта, че делът на посочилите намаление на доходите за последните 12 месеца се увеличава през второто тримесечие до 5.8 процента спрямо периода януари-март.

Намалява делът на лицата със затруднения при покриване на ежедневните разходи

Между април и юни 70.6% са хората, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи. Делът им продължава да е относително висок, но намалява спрямо първото тримесечие. С известни затруднения са малко над една трета от българите, други около една четвърт определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 11.8 процента – като много трудно. Но като добра може да се оцени новината, че делът на тези, които се справят много трудно или трудно за покриване на ежедневните разходи трудно, намаляват.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи малко над една пета от българите, а 7.7 процента не изпитват никакви затруднения, като броят на тези хора расте в сравнение с първото тримесечие.

Около 1/4 от анкетираните ограничават потреблението си на енергия

Делът на отговорилите, че са ограничавали потреблението си на енергия, e 23.5 процента, и намалява с година по-рано.

А една пета от живеещите в градовете са посочили, че не могат да си позволят достатъчно потребление на енергия. В селата делът на хората с ограничения в потреблението на енергия е по-висок – с 31.4 процента, като това е с 10.7 процентни пункта повече в сравнение с градовете.

Удовлетвореността се повишава

Анкетираните дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други – средно 7.20 през първото тримесечие и 7.34 през второто тримесечие на тази година, при скала на измерване от 0 до 10.

Най-ниска е удовлетвореността от финансовото положение на домакинствата. Тя леко се повишава на 5.08 през второто тримесечие. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност от финансовото положение през изследваните тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи – около 3.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните 5512 човека на възраст 16 и повече навършени години е 5.99 през първото тримесечие и се повишава до 6.32 през второто тримесечие, измерена по същата скала от 0 до 10. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст