ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Контролът върху преноса на ценности през границата отпада от Валутния закон

диамантискъпоценни камъни

Предложеният от Министерския съвет законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон беше приет без много шум на първо гласуване в пленарна зала. Той се представя като един от наложителните нормативи, които трябва да се променят, за да постъпят парите от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дотук добре. Но европейският регламент No 2018/1672 е трябвало да бъде въведен в българското законодателство още през 2019 година. Защо това не се е случило досега, остава тайна. Но не е започната и никаква наказателна процедура срещу България. Има само разменени писма и препоръки.

Сега обаче още в член 1, т.4 на проектозакона за изменение на Валутния закон е записано да бъде премахнато изискването за „пренасяне през границата на страната“ на благородни метали и ценности, констатира Любомир Каримански, бивш председател на бюджетната комисия на парламента.

В мотивите на Министерския съвет пък е написано, че „Със заключителните разпоредби се предвижда промяна в Наказателния кодекс и Закона за мерките срещу изпирането на пари, тъй като отпада контрола върху благородните метали, скъпоценните камини и изделията със или от тях от Валутния закон. Същите остават в регулацията на митническите нарушения и престъпления по Закона за митниците и квалифицираната митническа контрабанда по Наказателния кодекс“. 

Каримански пита в коя препоръка и в кой доклад на Еврокомисията, както и на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа, е предложено да отпадне от Валутния закон като предмет пренасянето през граница на благородните метали и ценности, както и всички останали норми, които се предвижда да бъдат заличени в тази връзка?

Освен това той открива и “дупка” в нормативната уредба, защото в заключителните разпоредби на предложения законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон се предвижда промяна и в Закона за митниците: „В чл. 2, ал. 2 думите „и на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях“ се заличават“. Но щом се заличават в Закона за митниците, как точно „същите остават в регулацията на митническите нарушения…. ? Точно член 2, ал.2 урежда митническия контрол на благородните метали и ценности, а в същото време се премахва конкретния текст в член 2 и ал.2 ?

Щом няма да има митнически контрол за благородните метали и ценности, какво става с досегашните декларации на митницата? Как точно ще се прилага и Закона за мерките срещу изпирането на пари? Обменът на информация за прането на пари между отделните служби? Благородните метали и ценности се заличават и в чл.251, ал.1 от Наказателния кодекс. Може би забравяме, че сме външна граница за ЕС?

Ако се предвижда пренасянето на благородните метали и ценности през граница да се квалифицира като митническа контрабанда по Наказателния кодекс, то не е ли необходимо контрабандата да се установи чрез митническия контрол, пита Каримански.

Изобщо защо е било необходимо да се премахне от Валутния закон пренасянето на благородни метали и ценности, след като препоръките в доклада на Комитета MONEYVAL са изцяло за т.нар. парични средства? Те не се отнасят до благородните метали и ценности.

Да не стане така, че с една поправка на закон, с цел да получим по-бързо парите по Националния план за възстановяване и устойчивост, ще отворим вратите спокойно да се пренасят през граница благородни метали и ценности с нетърговски характер, предупреждава Любомир Каримански.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст