Външнотърговското салдо на България със страните от ЕС за 2022 г. е положително

Пари, банков сектор

През миналата година от България са изнесени стоки на обща стойност 92.92 млрд. лв., или с 35.8 процента повече спрямо 2021 година. Това изчислиха от Националния статистически институт. При сравнение на месечните данни тези за съответния месец на 2021-а най-голям ръст се наблюдава при износа през май (61.4%). Добрата новина е, че спад не е регистриран в нито един месец.

При износа на стоки от България най-голям ръст е отчетен в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (159.1%). В същото време спад не се наблюдава в нито един сектор.

Внесените стоки (по цени CIF) са за 107.91 млрд. лв., което е с 40.6 процента повече от 2021 година. Съпоставката на месечните данни за вноса през 2022 и 2021 г. показва, че най-голямо е увеличението през юни (58.7%). Понижение не е отчетено през нито един месец

При вноса на стоки най-голям ръст е регистриран в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (222.1%), докато спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България за 2022 г. е отрицателно за страната ни и е в размер на 14.99 млрд. лева. И преди година показателят беше с отрицателна стойност, но почти се удвоява.  

Европейският съюз остава най-големият ни търговски партньор

През 2022 г. износът на стоки от България за страните от ЕС се увеличава с 33.8 процента на годишна база и е в размер на 60.58 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 67.8 на сто от износа за Евросъюза.

Вносът на стоки у нас от страните от ЕС нараства с 28.7 процента в сравнение с 2021 г. и е за 59.61 млрд. лева. Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия, които осъществили 60.9 на сто от вноса от общността.

Добрата новина е, че външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България със страните от ЕС за 2022 г. е положително и е в размер на 971.1 млн. лева. През 2021 г. то беше отрицателно.

Търговия със стоки на България с трети страни

През 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 39.6 процента спрямо 2021-а и е на стойност 32.33 млрд. лева. Водещи търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Украйна, Съединените американски щати, Китай, Република Северна Македония и Обединеното кралство, които формират 51.6 на сто от експорта за трети страни.

Вносът на стоки в България от трети страни нараства с 58.8 процента на годишна база и е за 48.30 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай, Украйна и Сърбия, чийто дял възлиза на 66.9 на сто от вноса от трети страни.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни за 2022 г. е отрицателно и е в размер на 15.97 млрд. лева. И през 2021-а показателят отбеляза отрицателна стойност, но стойността му расте над два пъти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст