ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Народното събрание улесни процеса  при взимане на решения в етажната собственост 

Парламент нов зала депутати

Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за управление на етажната собственост, с които се улеснява процесът на вземане на решения. Сред промените е намаляване на кворума за провеждане на общо събрание от притежатели на идеални части – от 67% на 51% от общите части на етажната собственост.

Също така според промените, когато не е налице изискуемият кворум, общото събрание ще може да се отлага с един час и да се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 26 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, а не както досега 33 на сто. 

Предвижда се общото събрание да може да се провежда и в смесен режим на работа – присъствено и онлайн – чрез видеоконференция, както и неприсъствено – чрез декларация, подписана саморъчно или с квалифициран електронен подпис.

Депутатите решиха и че когато едно физическо или юридическо лице е собственик на повече от 51 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, общото събрание ще се провежда, ако присъстват лично или чрез упълномощени представители собственици на най-малко 75% от идеалните части от общите части на етажната собственост.

Създава се и правна възможност за откриване на индивидуална разплащателна банкова сметка за събиране на разходите за управление и поддръжка. 

Предвижда се и за самостоятелно жилище, в което се пребивава не повече от 30 дни в рамките на една календарна година, да се заплащат разходите за поддържане в размера, който е определен за един собственик, ползвател или обитател. 

Новите промени въвеждат публичен електронен регистър на професионалните управители, управителните съвети и сдруженията на собствениците към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).  

По решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части, правомощията на управителния съвет (управителя) или част от тях ще могат да бъдат възлагани на професионален управител-търговец, вписан в регистъра към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

С изменението в закона се предвижда приемането на решение от общото събрание на етажната собственост за разполагане на зарядна точка за автомобили да става с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите. С промените се намалява и административната тежест при изграждането на зарядна точка в съсобствен имот.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст