ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

България ще участва в увеличението на капитала на Черноморската банка

Пари

Правителството одобри позиция на България относно разпределението на акции при увеличаване на капитала на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). Решение за увеличение на капитала на банката е взето през 2021 г. от Съвета на управителите на ЧБТР, когато е одобрена Стратегия за участие в капитала на банката за периода 2023-2030 година. Документът предвижда активите ѝ да се увеличат общо с 244 милиона евро. 

На 26 януари тази година е прието решение на Народното събрание за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие. Страната ще трябва да внесе 33 милиона евро в периода 2023-2030 г., с които ще запише 96 хиляди нови акции и ще запази акционерния си дял от 13.5 процента. 

Министерският съвет упълномощава управителя за България в съвета на Черноморската банка за търговия и развитие да гласува спрямо одобрената позиция на предстоящото заседание на съвета на управителите на банката.

Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция на страните участнички в Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС). Дейността й е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и поощряване на търговската активност между страните акционери.

Черноморската банка за търговия и развитие е основана от Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна, с цел да подпомага икономическото развитие на страните от региона. Споразумението за учредяване на ЧБТР е подписано на 23 декември 1994 г. от 11-те държави-участнички в Черноморското икономическо сътрудничество. То е ратифицирано със закон от Народното събрание и е в сила от 24 януари 1997 г. (обн. ДВ, бр.33 от 1997 г.).

Банката предоставя финансиране на проекти в областта на търговско финансиране за насърчаване на износа, стимулиране на малките и средни предприятия, преустройство и модернизация на енергийния сектор, модернизация на телекомуникациите и транспортния сектор, развитие на финансовия сектор, както и повишаване потенциала за развитие на производствения и аграрния сектор. От особено значение за Банката са проектите, допринасящи за развитието на региона и сътрудничеството между страните членки.

България е със статут на страна учредителка на ЧБТР и активен акционер. Българското дялово участие в уставния капитал на Банката е в размер на 13.6 процента или 270 000 акции. Страната е представена в управителните органи на банката с управител и заместник-управител в съвета на управителите и директор в съвета на директорите.

Централата на банката се намира в Солун, Гърция.

От 1999 г. до момента Черноморската банка за търговия и развитие е финансирала 39 проекта в България в различни сектори – енергетика, инфраструктура, хранително-вкусова промишленост и селско стопанство.  Общата сума по тях е в размер на около 913 милиона евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст