ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

До 20 септември се приемат заявления по държавната помощ за газьола

трактороранземя

До 20 септември се приемат заявления за подпомагане по държавната помощ за газьола, напимниха от Министерство на земеделието и храните. Фермерите могат да подават документи в общинската служба по земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица.

Няма промяна в условията за кандидатстване спрямо предходната кампания по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”.

Бюджетът на помощта се определя със Закона за държавния бюджет и за тази година е в размер на 100 млн. лева. Ставката на литър ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

Документите по отношение на прилагането на схемата и образците, както и инструкция за попълването на описаните документи може да видите на следния линк: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/darzhavni-pomoshti/otstapka-akciz-gaziol/?edit_off.

Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите “Растениевъдство” и “Животновъдство”.

Според Държавен фонд “Земеделие”, интересът към помощта от правителството за отстъпка от акциза за газьола е голям и нараства с всяка изминала година. За първата Кампания 2016, например, са били подпомогнати 6716 фермери. През Кампания 2019 подпощ са получили 10 734 стопани, за Кампания 2020 са 11 634 земеделски производители, а за Кампания 2021 – 12 214 стопани. През миналата година държавна помощ са получили 13 660 земеделски стопани. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст