ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест

Парламент нов зала депутати

Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест. Законопроектът бе приет без дебат, със 118 гласа „за“, 28 – „против“ и 20 – „въздържал се“.

Според доклада на правната комисия измененията предвиждат създаването на нова разпоредба, с която се въвежда задължение за прокурора по делото да внесе искане пред съответния първоинстанционен съд за вземане спрямо обвиняемия на мярка задържане с цел издаване на европейска заповед за арест. Предвижда се произнасянето на съда да е в тридневен срок от получаване на искането, като съдът проверява законосъобразността и пропорционалността на издаването на европейската заповед за арест.

С друга разпоредба се урежда приемането на лицето от изпълняващата европейската заповед за арест държава – членка на Европейския съюз, както и задълженията на прокурора незабавно да внася искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража” от съответния първоинстанционен съд по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Предлага се в рамките на това производство вече доведеното в България обвиняемо лице и неговият защитник да могат да оспорят законосъобразността и пропорционалността на издадената от прокурора Европейска заповед за арест, като така се гарантира правото на обвиняемия да се защити лично срещу предприетите спрямо него действия от страна на прокуратурата по принудителното му довеждане, се посочва в доклада на правната комисия.

В доклада на комисията по европейски въпроси се посочва, че измененията се предлагат във връзка със започнала процедура за нарушение на правото на ЕС и на приетото рамково решение от 2002 г. за Европейската заповед за арест. С промените се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес. С решение от 10 март 2021 г. на Съда на Европейския съюз (СЕС), както и въз основа на констатациите на Европейската комсия във връзка с неправилното въвеждане на разпоредби на посоченото Рамково решение, отразени в официално уведомително писмо, е образувана процедура по нарушение на правото на ЕС срещу България.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст