ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Търговските банки у нас очакват по-активно кредитиране за частния сектор

Министерство на финансите сграда табела

На фона на затегнатите регулации по отношение на макропруденциалната политика на БНБ и по-високите задъльжителни минимални резерви, търговските банки у нас продължават да очакват по-активно кредитиране за частния сектор през третото тримесечие на 2023 г. спрямо периода между юни и август. По-високи обеми новоотпуснати кредити ще има както към нефинансовите предприятия, така и към домакинствата. Това показва последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания”.

Кредитите за нефинансови предприятия ще имат по-голям принос за по-високия общ ръст на кредитирането. Очаква се ускоряване на нарастването на овърдрафта, който имаше основен принос за ръста на корпоративните кредити през миналата година, но се забави значително през първото полугодие на 2023-а.

Същевременно, оптимизмът по отношение на дългосрочните корпоративни кредити се повишава значително. Анкетираните експерти имаха негативни очаквания за тях в предходното издание на бюлетина, но прогнозират умерено увеличение през третото тримесечие. Подобно очакване е оправдано, след като второто тримесечие тези кредити имаха водеща роля за увеличението на вземанията от нефинансовите предприятия.

При домакинствата се очаква слабо активизиране при дългосрочните кредити, а основание за това е отчетеното (макар и слабо) ускорение на темпа на растеж на жилищните кредити през второто тримесечие.

Въпреки очакванията за покачване на лихвените проценти по депозитите през третото тримесечие на годината, обемите от новопривлечени депозити според анкетираните ще бъдат по-ниски, като това в по-голяма степен се отнася за тези от нефинансовите предприятия. Вероятно основание за това е фактът, че през второто тримесечие беше налице отрицателен нетен поток при тези депозити за пръв път през последните две години. Депозитите от домакинства ще продължат да нарастват умерено, като резултатът от мненията е близък до този от предходното издание.

Засилване на конкуренцията се очаква единствено между самите търговски банки, докато оценката за конкуренцията на небанковите институции се понижава.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст