ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Бианор Холдинг” плаща непаричен дивидент – нови акции

пари инвестиции задлъжнялост фонд на фондовете

Общото събрание на акционерите на „Бианор Холдинг“ АД – София решиха част от неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 5 729 595 лв. да се изплати като непаричен дивидент на настоящите акционери. Това ще стане под формата на нови акции на дружеството, като за всяка съществуваща акция се получават 5 (пет) нови акции.
Гласувано е и решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 145 919 лв. на 6 875 514 лв. чрез издаване на 5 729 595 нови акции с номинална стойност 1 лв. всяка за сметка на собствени средства на фирмата в размер на 5 729 595 лева. Тази сума е именно неразпределената печалба от минали години, която е разпределена като непаричен дивидент.
Акционерите са одобрили и предложените промени в чл. 6 от устава на дружеството, които отразяват новия капитал на “Бианор Холдинг”.
Одобрени са и промени в съвета на директорите. За нови членове на борда са избрани Спартак Кабакчиев, Християн Македонски и Неделчо Неделчев – независим член. Всички те ще имат мандат до изтичане на мандата на настоящия състав на съвета на директорите.
Извършени са промени и в Одитния комитет на фирмата.
Правото да получат дивидент в акции имат всички, които са вписани в централния регистър на ценни книжа, като акционери към 2 октомври.
Това означава, че все още могат да се сключват сделки с акции на това дружество на БФБ, в резултат на които инвеститорът има право на дивидент в акции. Последната дата за покупко-продажби е 28 септември.

Припомняме, че от 11 септември „Българска фондова борса“ премести акциите на „Бианор Холдинг“ от Алтернативен на Основен пазар, сегмент акции Standard.

“Преместването на основния пазар на БФБ е стъпка от плана ни за увеличаване на инвеститорския интерес и ликвидността на акциите,” споделя Спартак Кабакчиев, оперативен директор на “Бианор Холдинг” АД. “По-рано тази година реализирахме успешно увеличение на капитала.“

Следващата стъпка от този план е реализирането на сток-сплит, който беше гласуван на извънредно общо събрание на акционерите на 18 септември и наемането на маркетмейкър от началото на 2024 година.

Успоредно с реализиране на стратегията за ускоряване на ръста на бизнеса чрез придобивания, през последните 12 месеца мениджмънтът на „Бианор“ изпълнява целенасочена политика за прилагане на най-добрите световни практики по отношение на корпоративното управление, комуникациите и връзките с инвеститорите. Дружеството въведе публичен корпоративен календар, план за редовна комуникация с медиите и регулярни видео-конференции с инвеститорите и обществеността, на които ръководството на компанията представя на живо финансовите резултати и очакванията за развитие на бизнеса и отговаря на въпроси на аудиторията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст