ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК разреши на “Петрол” да купи бензиностанции, които ползва под наем

Бензиностанция Петрол

Придобиването от „Петрол“ АД – София на едноличен контрол върху „Прима Консулт Пропърти“ ЕООД, „Прима Ленд Пропърти“ ЕООД, „Прима Асетс България“ ЕООД, „Кристъл Асетс България“ ЕООД, „Прима Асетс Трейд“ ЕООД, „Кристъл Асет Пропърти“ ЕООД и „Кристъл Асетс Трейд“ ЕООД не представлява концентрация. Това е окончателното решение на Комисията за защита на конкуренцията след анализа на тази сделка. Едно от условията за приключване покупко-продажбата беше именно получаването на разрешение от антимонополния орган.

Сделката е свързана с намерението на „Петрол“ АД да придобие от „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД и от „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД по 100 процента от капитала на техни дъщерни дружества, които са собственици на бензиностанции, ползвани понастоящем от „Петрол“ в качеството му на наемател. Условията на сделките са уредени в рамкови договори за покупко-продажба на дружествените дялове на дъщерните фирми на продавачите от „Петрол“ АД. Кандидат-купувачът ще придобие 100 процента им.

Понастоящем „Петрол“ АД управлява директно/индиректно верига бензиностанции, някои от които са собствени. Дружеството има сключени договори за наем с наемодатели, между които има и бензиностанции, наети по договори за наем с „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД и „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД и свързаните с тях дъщерни дружества – собственици на бензиностанции.

През 2022 г. „Петрол“ АД договоря срок на договорите за наем с двете групи, както и неустойки.

Предвид всичко това може да се приеме, че „Петрол“ АД е оперирало без прекъсване обектите – предмет на планираната транзакция, като собственик до 2010 г. и като наемател от датата на сключване на Договора за наем с  дъщерното му „Елит Петрол“ АД и до настоящия момент, независимо от промяната в собствеността на тези обекти.

Придобиването на собствеността върху част от бензиностанциите, които и към настоящия момент ползва по договори за наем, „Петрол“ АД ще обезпечи основната си дейност по управление на търговски обекти (бензиностанции) в дългосрочен план, уточнват от компанията купувач. А така значително ще се намали риска от временно или трайно преустановяване на дейността, или непредвидено прекратяване на дейността на част от обектите. Ползването на бензиностанциите от „Петрол“ АД по договори за наем с трети лица – външни за група „Петрол“, значително ограничава и забавя дружеството при вземането на решения, отнасящи се до инвестиционни проекти, промяна и реконструкция на обекти и други пряко свързани с управлението на бензиностанциите процеси.

Планираната сделка ще позволи тези процеси да бъдат преодолени, отбелязват от „Петрол“ АД.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст