ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Общините обръщат все по-голямо внимание на зелените политики

Общините обръщат все по-голяма внимание на зелените политики. Тъй като те са най-близо до хората, то и могат да реагират най-адекватно на нуждите им. Със собствени средства или с европейско финансиране се модернизира градския транспорт, изграждат се инсталации се инсталации за управление на отпадъцити или фотоволтаични централи на обществени сгради. 

Проект за доставка на 33 нови електрически автобуса завърши в Стара Загора

На официална церемония в депото на общинско дружество “Тролейбусни и автобусни превози” беше отбелязан завършекът на проекта за модернизиране на публичния транспорт в Стара Загора. 

Ресорният заместник-кмет на общината Радостин Танев отбеляза, че приключва един изключително важен проект за града. А екологичният и съвременен обществен транспорт е от ключово значение, когато се говори за зелена Стара Загора, каза по време на заключителната пресконференция по проекта за новите електробуси ресорният зам.-кмет на общината Радостин Танев. Новата транспортна схема спомага за подобряване на качеството на услугата, която е в полза на жителите и гостите на общината. Целта ни е и централната градска част да бъде обслужвана само от нови електробуси, за да подобрим качеството на въздуха.

По европейски проект са доставени 33 нови електрически автобуса и 18 двойни зарядни станции към тях. Според управителят на дружеството инж. Георги Станчев, електрическите автобуси са в пълна експлоатация и обслужват безпроблемно градските линии. Този проект е преминал през съответните етапи, за да има в Стара Загора днес транспорт, който не замърсява околната среда.

Проектът е по договор за предоставяне на безвъзмездна помощ “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора, финансирани по Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020. Той е на стойност близо 54 млн. лева, от които безвъзмездната финансова помощ е на стойност близо 45 млн. лева. 

Приключва изграждането на анаеробната инсталация за преработка на отпадъци в Бургас

Изграждането на анаеробната инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци в Бургас е на финален етап. Кметът Димитър Николов провери на място как протичат дейностите по строителството на съоръжението. Сега предстои да бъдат направени изпитвания на всички елементи във функционален и технологичен режим.

Вече са закупени над 8000 специални кофи, които са предназначени за разделно събиране на зелени и битови биоразградими отпадъци. Те ще бъдат предоставени на заведения за обществено хранене, уточняват от пресцентъра на Община Бургас. Постепенно към тази система за разделно събиране ще бъдат присъединени и домакинствата, тъй като 50 процента от генерираните от тях отпадъци са биоразградими.

Анаеробната инсталация разполага с капацитет за преработка на 30 000 тона отпадъци годишно. Когато тя влезе в експлоатация, това количество няма да се депонира в регионалната клетка и ще се предотврати нейното запълване. “Регионалната клетка в момента се използва от 9 общини. Другата полза от инсталацията ще е намаляването на отделяния в атмосферата биогаз метан, който е парников. Така ще окажем положително въздействие за опазването на околната среда“, отбелязва кметът на Бургас Димитър Николов.

Инсталацията ще функционира на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес ще се получава компост и метан, от който ще се произвежда електричество и топлинна енергия.

Община Велико Търново с проект за всеобхватно управление на битовите отпадъци

Според заместник-кметът Снежана Данева-Иванова, задачата е да се убедят гражданите  и бизнеса защо има смисъл да се събира разделно. Пилотната система ще бъде наложена през 2025 г., когато ще влезе новата методика за изчисляване на такса смет в местните данъчни служби. “Община Велико Търново, тествайки и прилагайки този модел година и половина по-рано, цели да подготви и същевременно да облекчи гражданите и бизнеса“, коментира Снежана Данева-Иванова.

Разделното управление на отпадъците е двустранен процес. “Общините са задължени да го въведат, но и гражданите са задължени да участват и те ще участват, като имат финансов стимул – колкото повече разделят отпадъците в домовете си, толкова по-ниска такса смет ще плащат“, посочва Зорница Кънчева от отдел „Околна среда“ в общината.

Благодарение на специално разработен за проекта софтуер, количествено ще може да бъде измерен събранията боклук от всяко семейство, фирма, институция във всеки от четирите сезона, тъй като видът и количеството отпадъци варират. По пилотния модел разделно ще се събират както познатите отпадъци – пластмаса, хартия, стъкло и метал, така също хранителни и градински остатъци, опасни отпадъци, едрогабаритни и строителни отпадъци и други. Системата ще изчисли какви да бъдат съдовете за смет, къде да бъдат поставени, дали да има индивидуални – във всяко домакинство, каква сметосъбираща техника да се използва и къде още да бъдат изградени площадки за разделно събиране.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст