ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Средната работна заплата в Румъния през миналата година е била 3801 леи (1520 лв.)

фалшиви фалшифицирани леи банкноти румъния

Общо 3801 леи (1520 лв.) е била средната месечна нетна заплата в Румъния през 2022 г., което представлява увеличение с 11.3% (+385 леи) в сравнение с 2021 година, показват данните от румънския Национален статистически институт. 

Най-високи стойности на средните нетни месечни доходи спрямо средните за икономиката са отчетени в дейности като: информация и съобщения (+102.4%), финансово посредничество и застраховане (+65%), производство и доставка на електроенергия и топлоенергия, газ, топла вода (+57.4%), публична администрация (+46.5%) и добивна промишленост (+44%).

Най-ниски са били средните нетни месечни заплати в хотелиерството и ресторантьорството (-43%), други обслужващи дейности (-37.4%), сделки с недвижими имоти (-27.7%), дейности по административно обслужване и спомагателни услуги (-23.4%). 

Данните показват, че жените печелят средно в брутно изражение с 3.5% по-малко от мъжете, като средната им брутна месечна заплата е била 6012 леи (в сравнение с 6231 леи за служители мъже).

В рамките на Румъния средната нетна месечна заплата през 2022 г. е под средната за икономиката в 37 окръга. С най-високи средни месечни нетни доходи от заплата са хората в Община Букурещ (5304 леи, 39.5% над средното за икономиката) и окръг Клуж (4679 леи, 23.1% над средното).

От статистиката посочват, че средният брой на служителите през миналата година е бил 5.20 млн. души. Отчетено е увеличение със 115 200 души спрямо 2021-а в резултат на разширяването на дейността на определени икономически и социални единици. Числата сочат, е мъжете са 52% от средният брой на наетите лица в Румъния.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст