ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Облигационерите обсъждат продажбата на кредитора “Мъни плюс мениджмънт”

Дилър се чуди на възхода на българските облигации.

Облигационерите на емитента “Мъни плюс мениджмънт” АД – София ще гласуват решение за даване на съгласие за промяна в собствеността на компанията. Става въпрос за извършване на покупко-продажба на 100% от акциите на публичното дружество на „Иновативни финанси холдинг“ АД – София. Това е записано в поканата за свикване на общо събрание на притежателите на дългови книжа на “Мъни плюс мениджмънт” на 11 октомври. Сделката ще стане при условия и продажна цена, записани в договора покупко-продажба на акциите на емитента.

Едноличен собственик на капитала на “Иновативни финанси холдинг” е Стилиана Добрилова Соткова.

„Тексим Банк“ е довереник на облигационерите по емисията обикновени, безналични, лихвоносни, поименни и обезпечени дългови книжа с ISIN код BG2100014211, издадени от “Мъни плюс мениджмънт”. Общият брой на облигациите е 12 000 с номинална стойност 1000 лева, като всяка дава право на един глас в общото събрание на облигационерите.

„Мъни плюс мениджмънт“ AД е финансова институция, регистрирана  по чл.3а от Закона за кредитните институции, която оперира в областта на потребителското кредитиране на физически лица. Дейността й е свързана с отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции. Всичките продукти и услуги се предлагат под марката Money+. Дружеството има и онлайн платформа за кандидатстване, която дава възможност за достъп на потребителите 24/7.

Капиталът на „Мъни плюс мениджмънт“ е в размер на 14 322 110 лева. Най-голям акционер е „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД с дял от 99.82 процента, а останалите книжа са собственост на Здравко Владимиров Иванов.

В края на юни „Мъни плюс мениджмънт“ отчете печалба от 42 хил. лева. Общият размер на вземанията по предоставени кредити възлиза на 70.41 млн. лева при 71.65 млн. лева година по-рано.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст