ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Синергон Холдинг” контролира вече 89.83% от капитала на “Топливо”

Топливо

„Синергон Холдинг“ АД продължава преструктурирането на портфейла си. Компанията го оптимизира като се освобождава от нискоефективни активи.

Бившият приватизационен фонд придоби на 21 септември 2957 акции или 0.05% от капитала на дъщерното дружество Топливо АД. Така „Синергон Холдинг“ увеличава дела си в търговеца с горива и строителни материали до 4 865 920 акции или 89.83% от книжата му с право на глос.

„Топливо” е един от лидерите в търговията със строителни материали в България. Дружеството е основен доставчик на въглища и газ пропан бутан. Складовете му са разположени на територията на цялата страна. Топливо” АД има дългогодишен опит с доставката на горива. Търговската дейност на „Топливо” АД се осъществява в над 380 търговски бази, складове, магазини и газостанции, разположени във всеки край на Българияи с над 800 служители.

„Топливо” АД е официален партньор с водещи производители на строителни материали в Европа. Компанията работи с голям брой производители и доставчици от страната и чужбина.

През август „Синергон холдинг” продаде всички притежавани акции от капитала на дъщерното си дружество „Слатина” АД – Самоков, представляващи 95.41%. Фирмата произвеждаше и търгуваше в страната и в чужбина памучни и тип памучни тъкани и изделия от тях. В номенклатурата й влизат памучни тъкани за постелъчно бельо, работно облекло, бебешки пелени, както и полиестерни пердета. Фирмата предлага и помещения под наем за производствени и търговски цели. Купувач „Клен Лес“ ЕООД е платил 1.88 млн. лева.

През месец май от „Синергон холдинг” съобщиха, че в Търговския регистър е вписано решение за заличаване на дъщерно дружество „Юли 2020” ООД – в ликвидация. Предишното му име беше „Петромел 1“ ООД. Дотук се стигна след  след като дружеството продаде единственият си активи мелница с изцяло компютризирано производство, изградена по проект на най-големия световен производител за мелнично оборудване, швейцарската фирма BUHLER.

„Синергон холдинг” АД е мажоритарен собственик в 19 предприятия, като притежава миноритарни дялове и в други дружества. Холдингът има предприятия от четири отрасъла – търговия и услуги, туризъм, химия и строителство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст