ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Удължиха срока за кандидатстване за наградата “Натура 2000”

Натура 2000

Крайният срок за кандидатстване за наградата на Европейския съюз за мрежата „Натура
2000“ за 2023 година вече е 12 октомври, а не 29 септември, съобщиха от
Министерството на околната среда и водите.
Отличията са за високи постижения в управлението на защитени зони от „Натура 2000“, с
които се демонстрира добавената стойност на мрежата за опазване на природата за
местните общности и икономики в Европейския съюз. Наградата откроява добрите
практики в защитените зони.
Опазването на биологичното разнообразие и местообитанията е изключително предизвикателство, което изисква стратегическите усилия на институциите, организациите, бизнеса и хората за бъдещето на природата в полза на обществото.
Кандидатите могат да се състезават в пет категории – „Опазване на сушата“, „Опазване на морето“, „Повишаване на информираността и комуникация“, „Социално-икономически ползи“ и „Трансгранично сътрудничество“.
По-подробна информация за всяка категория, критерии и кандидатстване може да бъде намерена на сайта на Министерството на околната среда и водите.
Могат да участват публични или частни организации, които имат принос в управлението на защитените зони, обект от „Натура 2000“.
Официалната церемония, на която ще бъде връчена наградата, ще се проведе в Брюксел през май 2024 година.

Венемира Мачева

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст