ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Фондът на фондовете стартира консултациите за “Фонд за градско развитие” 2021-2027

Фондът на фондовете стартира пазарните консултации във връзка със структурирането на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“ с общ индикативен бюджет от 236.2 млн. евро. Средствата са осигурени по Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България, съобщи пресцентъра на ФнФ.

Целта на инструмента е да осигури заемно финансиране за проекти на частни и публични крайни получатели, вкл. в комбинация с БФП, насочени към мерки за насърчаване на икономическата активност, устойчивата градска мобилност, подобряване и развитие на здравните и социалните услуги, образованието, културата, спорта и туризма, енергийната ефективност, подобряване качеството на околната среда и др.

По време на пазарните консултации ще се обсъдят основните параметри на продукта с оглед осигуряване на оптимални условия и структура за неговото изпълнение.  

Всички заинтересовани лица са поканени да се регистрират за участие в консултациите, които ще се проведат в периода 25 септември – 10 октомври 2023 г. под формата на индивидуални срещи. Сред планираните за обсъждане теми са:

  • Пазарен потенциал и основни фактори, оказващи влияние върху инвестициите в регионално и градско развитие.
  • Индикативна структура за изпълнение на инструмента, вкл. териториално разпределение, целеви размер на портфейла, комбинация с безвъзмездна финансова помощ в единична операция и др.
  • Механизъм за прилагане на инструмента, вкл. финансиране със споделяне на риска, портфейлни/вградени гаранции, процент на покритие и таван за загубите на гаранцията, процент на съфинансиране, параметри на възнаграждението за управление, необходимост от учредяване на обезпечение и др.
  • Индикативни условия на финансиране на крайни получатели, вкл. изисквания за допустимост, режими на държавна помощ, ценови условия, вид и размер на финансирането, срочност, изисквания за учредяване на обезпечения и др.

За повече информация и подготовка за пазарните консултации заинтересованите лица могат да се запознаят с Индикативната техническа спецификация, както и с концепцията за създаване и прилагане на инструмента, на следния линк: 
Фонд за градско развитие 2021-2027

Желаещите да вземат участие в консултациите трябва да се регистрират тук

При наличие на въпроси или технически затруднения може да се свържете с нашия екип на: office@fmfib.bg.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст