ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Българите ще могат да се осигуряват доброволно за допълнителна пенсия в рамките на ЕС

Депутатите приеха на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване. Измененията са внесени от Министерския съвет на 12 май 2023 г. Кодексът урежда обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт, както и с допълнителното социално осигуряване.

Досега в кодекса бе записано, че допълнителното социално осигуряване включва допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт, допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при старост, инвалидност и смърт или във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при старост, както и допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация. Днес депутатите добавиха и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП).

“Рамката за създаване и предлагане на ПЕПП не цели да замени или да хармонизира съществуващите национални персонални пенсионни продукти или схеми, нито да засегне съществуващите национални задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти. ПЕПП е доброволен продукт, който може да допълва съществуващите пенсионни продукти на национално ниво”, е записано в мотивите към законопроекта.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст