ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Лихвите не плашат търсещите пари назаем

предпролетно забогатяване , Бюджет - пари - пачки

Разнопосочно се движат лихвите по кредитите през август. Но търсенето остава. И фирмите, и домакинствата, все още се запасяват с пари за финансирания или разплащания.

През август средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, за нефинансовите предприятия нараства до 4.12 процента. Лихвата по заемите над 1 млн. евро обаче спада и е в размер на 3.99 процента. Това отбелязват от БНБ в своята лихвена статистика за осмия месец.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава до 5.17%, а по заемите над 1 млн. евро се повишава и е 5.80 на сто.

През август средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава до 3.49 на сто, а по овърдрафта в евро –до 5.20 процента.

Интересът към търсенето на пари назаем обаче расте. Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 26.3 млн. лв. до 439.8 млн. лева. По заемите над 1 млн. евро увеличението е още по-голямо – със 142.7 млн. лв., до 729.9 млн. лева. Числата от БНБ сочат, че и при обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение. То е със 178.4 млн. лв. до 649.6 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 38.4 млн. лв. до 88.6 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро спада с 46.9 млн. лв. до 685.6 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава увеличение с 254.7 млн. лв. до 571.1 млн. лева.

През август средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове за домакинствата намалява до 8.66 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези заеми – до 9.21 процента. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се запазва на ниво от 2.57 на сто, а ГПР по тези кредити се повишава до 2.88 процента.

Средният лихвен процент по другите кредити /включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/ в левове нараства и вече е 4.22 на сто. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се увеличава до 4.15 на сто.

През август средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява до 14.59 на сто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – до 20.84 процента.

Домакинствата остават активни на пазара в търсене на пари назаем.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се повишава с 28.9 млн. лв. до 788.2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 5.7 млн. лв. до 127.7 млн. лева. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес нараства с 62.6 млн. лв. до 678.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 16.4 млн. лв. до 175 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове се увеличава до 23 млн. лв., а този на  предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране намалява до 4.1 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се понижава до 18.9 млн. лева.

Основният лихвен процент (ОЛП)

през август е 3.29 на сто, като в сравнение с юли се увеличава с 0.17 процентни пункта.

Индексът ЛЕОНИА Плюс също се повишава и вече е 3.53 процента.

Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00 процента, като спрямо юли остава без промяна.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през август е 4.03 на сто, като спрямо седмия месец запазва нивото си.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст