ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ръст на лихвите влива нови пари в банките

мазнинките на фискалния резерв печалба

Лихвите в банките по парите, които пазим там с мисъл за бъдещето, продължават да добавят стойност, следвайки европейската практика. Това се случва и при спестяванията в лева и в евро.

Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД), остават най-активни. А мечтите им за увеличаване на парите им са подкрепени от ръст на лихвите, което помага и за вливане на повече пари в банките.

През август средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за домакинствата се повишава до 0.73 процента, а по тези в евро – до 1.30 на сто. Това отбелязват от БНБ в своята лихвена статистика за осмия месец.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0.01 процент.

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове се запазва на ниво от 0.11 на сто, а по тези в евро се увеличава незначително до 0.16 процента.

Числата от БНБ показват, че продължава трупането на пари в банките. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 43 млн. лв. до 228.2 млн. лева. При влоговете с договорен матуритет в евро повишението е с 35.2 млн. лв. до 218.9 млн. лева.

През август в сравнение с юли тази година средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за нефинансовите предприятия спада до 1.74 процента, а по тези в евро нараства до 2.12 процента.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се повишават съответно до 0.03 на сто и 0.05 процента.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет и в левове, и в евро се увеличава. При левовите влогове това става с 332.3 млн. лв. до 818.9 млн. лв., а по тези в евро – със 122 млн. лв. до 328.7 млн. лева.

Основният лихвен процент (ОЛП)

през август е 3.29 на сто, като в сравнение с юли се увеличава с 0.17 процентни пункта.

Индексът ЛЕОНИА Плюс също се повишава и вече е 3.53 процента.

Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00 процента, като спрямо юли остава без промяна.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през август е 4.03 на сто, като спрямо седмия месец запазва нивото си.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст