ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брутният външен дълг на страната е нараснал до 43.06 млрд. евро

пари

Брутният външен дълг на България в края на юли възлиза на 43.06 млрд. евро (45.1% от БВП*), което е с 965.3 млн. евро повече в сравнение с края на юли година по-рано. Тогава този дълг е бил в размер на 49.8 процента от БВП на страната. Това става ясно от данните от Българска народна банка.

Краткосрочните задължения са за 7.20 млрд. евро (16.7% от брутния дълг, 7.5% от БВП) и се понижават с 1.29 млрд. евро спрямо юли миналата година. Тогава тази сума е 20.2 процента от общия дълг и 10 на сто от БВП на страната.

Числата показават, дългосрочни задължения на стйност 35.86 млрд. евро (83.3% от брутния дълг, 37.5% от БВП), като се повишават с 2.26 млрд. евро на годишна база. Отбелязваме е това, че тази сума е 79.8 на сто от общия дълг и 39.7 на сто от БВП на страната.

Към края на юли 27.19 млрд. евро от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

Расте обемът на задълженията деноминирани в евро.

В края на юли те са с дял от 80.2 процента от брутните външни задължения при 78.4 на сто година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на юли е 9.44 млрд. евро (9.9% от БВП). Спрямо юли 2022-а той нараства с 2.25 млрд. евро. Но заедно с това расте и като дял от БВП (8.5%).

Външните задължения на Централната банка възлизат на 2.04 млрд. евро (2.1% от БВП). Те обаче намаляват със 155.9 млн. евро на годишна база. Тогава тези задължения са били в размер на 2.6 на сто от БВП на страната.

Външните задължения на сектор „Други парични финансови институции“ (банки и фондове на паричния пазар) са за 5.64 млрд. евро (5.9% от БВП). Те намаляват със 122.3 млн. евро спрямо края на юли миналата година. Тогава те са били с дял от 6.8 на сто от БВП на страната.

Външните задължения на „Други сектори“ са в размер на 11.92 млрд. евро (12.5% от БВП). Те намаляват с 1.22 млрд. евро спрямо същия месец на миналата година. Тогава те са били с дял от 15.5 на сто от БВП на страната.

Вътрешнофирменото кредитиране

е в размер на 14.02 млрд. евро (14.7% от БВП) в края на юли, което е с 210.6 млн. евро повече спрямо края на юли миналата година. Тогава сумата е била с дял от 16.3% от БВП на страната. Вътрешнофирменото кредитиране е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 32.6 процента към края на юли, но намалява – година по-рано е било с дял от 32.8 проценат.

*При БВП в размер на 95.58 млрд. евро за 2023 г. (прогноза на БНБ) и 84.56 млрд. евро за 2022 г. (данни на НСИ от 8 март 2023 г.).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст