ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК анализира покупката на “Софарма Трейдинг” на аптеки от веригата “Роял Фармаси”

Софарма Трейдинг

 „Софарма Трейдинг” АД, част от групата „Софарма“, е заявила в Комисията за защита на конкуренцията своето намерение да осъществи концентрация посредством придобиване на пряк едноличен контрол върху девет обекта за търговия на дребно с лекарствени продукти – аптеки, косвено контролирани от Андрей Йорданов Георгиев, обявиха от регулатора.

„Софарма Трейдинг” АД е специализирано в търговия на едро и търговия на дребно с лекарствени продукти. Операциите на фирмата обхващат разнообразни бизнес сегменти на здравния сектор – търговия на едро с лекарства, медицински изделия и консумативи на болничен пазар, търговия на едро с продукти за здраве и красота, козметика и хранителни добавки. Днес „Софарма Трейдинг“ осигурява 100% покритие в България и Сърбия чрез четири дистрибуционни центрове.

Андрей Йорданов Георгиев, чрез дружества, на които е едноличен собственик на капитала и управител: „Аптека – Любка Георгиева“ ЕООД; „Роял Фармаси“ ЕООД, „Фарма-24“ ЕООД и „Пинбау“ ЕООД, осъществява дейност по търговия на едро и търговия на дребно с лекарствени продукти.

Според уведомлението на кандидат-купувача се очаква операцията да окаже несъществено въздействие в сектора предвид липсата на значително хоризонтално припокриване, върху продуктово-географските пазари в страната на търговия на дребно с лекарствени продукти на територията на България.

Искането от „Софарма Трейдинг“ е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция   на  съответния пазар в страната.  

Съобщението е изготвено от уведомителя „Софарма Трейдинг“, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, коментираха от регулатора.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст