ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

В Русе протестираха за по-чист въздух

След 546 сигнала за интензивни миризми от началото на септември досега, подадени до Регионалната екоинспекция в Русе, граждани на града излязоха на протест.

Те настояват за чист въздух, опасявайки се от зачестилите замърсявания от промишлени предприятия.

Организаторите на протеста твърдят, че нямат политически искания, но се обръщат към политиците в началото на предизборната кампания, защото проблемът им трябва да е една от приоритетните теми за града.

Междувременно Министерството на околната среда и водите е разпоредило извънредни проверки на качеството на атмосферния въздух в Русе. Вчера – на 29 септември – от екипа на министър Юлиян Попов са обявили, че в периода между 2 и 9 октомври Изпълнителната агенция по околна среда ще осъществи измервания на качеството на атмосферния въздух в града, на площадка, определена от РИОСВ-Русе.

В реално време ще се измерват – бензен, тоулен и ксилен. Допълнително ще бъдат взети проби от фини прахови частици. Веществата, които ще се изследват, са специфични и могат да доведат до поява на миризми.

От екоминистерството потвърждават, че в периода от 4 до 27 септември, по всички възможни канали, осигурени от РИОСВ-Русе, са постъпили общо 546 сигнала за миризми, оприличавани на изгоряла пластмаса, силна химическа миризма на отработени масла, миризма на бакелит, дразнеща химическа миризма с индустриален произход, хлор, изгоряло и лекарства, бензин, мазут или подобен нефтопродукт.

Сигналите са регистрирани приблизително по едно и също време, в часовия интервал от 20:00 до 23:00 часа, и сутрин от 05:00 до 08:00 часа. Това предполага, че миризмите са вследствие на неорганизирани източници, като в повечето случаи вероятно става въпрос за неорганизирано залпово изпускане на непречистени емисии от работната среда на индустриални производители.

Данните от пунктовете за мониторинг на качество на атмосферния въздух – АИС „Възраждане“ и МАС на РЛ-Русе в района на Източна промишлена зона, не показват отклонение от показателите за качеството на въздуха. Същото важи и за данните, които отчита общинската АИС „Петър Берон“, функционираща от 2021 година, уточняват от екоминистерството.

Оттам реагират и на упреците, че в Русе от 10 години има проблем с чистотата на въздуха и властите нищо не правят, с конкретни данни: Министерството на околната среда и водите ще осигури до 2027 година близо 87 млн. лева за мерки по опазване на чистотата въздуха в община Русе. Една част вече са изразходвани – по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. са осигурени близо 47 млн. лв. за закупуване и доставка на електрически автобуси и тролейбуси вРусе. Общо 35 нови екологични електрически превозни средства на обществения транспорт заменят амортизирани, замърсяващи дизелови автобуси.

По новата програма „Околна среда“ 2021-2027 г. ще бъдат отделени още над 40 милиона лева за подобряване качеството на въздуха в община Русе. Над 37 млн. лв. от тях са по мярката „За по-чист въздух!“ и ще са за подмяна на печки на дърва или въглища със съвременно екологично отопление. Допълнително 3.5 млн. лв. ще бъдат инвестирани за изграждане нова и подобряване на съществуващата зелената система на градската среда – в разширяване на паркове и градини, озеленяване на така наречените „кални петна“ в междублоковите пространства.

Освен по мярката за чистота на въздуха, близо 135 млн. лева от програма ОПОС 2014-2020 са инвестирани за изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “ВиК” Русе ООД. Над 27 млн. лв. са за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събирани биоразградими отпадъци.

По темата за инсинератора в Гюргево от екологичното министерство посочват, че са поискали повече и по-конкретна информация от румънското министерство на околната в среда по проекта за изграждане на съоръжението за изгаряне на биологични отпадъци в град Гюргево.

От екипа на министър Юлиян Попов смятат, че информацията, която досега са получили от румънската страна, не съдържа достатъчно конкретна информация – факти, данни и анализи, за да може българската – да оцени въздействието и риска за човешкото здраве в Русе.

Предвид непосредствената близост до град Русе, министър Попов поиска от румънския си колега, България да вземе участие в процедурата по оценка на въздействие на околната среда. Той е предложил, когато румънските му колеги отстранят българските забележки по доклада, да предложат плана си за изграждане на инсинератора в Гюргево на обществено обсъждане в Русе.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст