ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

До 4 октомври партиите подават в Сметната палата първите данни за предизборната си компания

сметна палата

Единният регистър по Изборния кодекс – ЕРИК, в Сметната палата е отворен за подаване на информация от участниците в изборите

Единният регистър по Изборния кодекс – ЕРИК, в Сметната палата е отворен за подаване на информация от участниците в предстоящите избори за кметове и за общински съветници.

Съгласно Изборния кодекс участниците в изборите – партии, коалиции и инициативни комитети, са длъжни да представят в Сметната палата в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания, т.е. до 4 октомври, включително,  следните данни за включването им в ЕРИК:

– имената, ЕГН и адрес на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения;

– имената и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

– декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата;

– декларациите за произхода на средствата на кандидатите, издигнати от партията/коалицията/инициативния комитет, и на членовете на инициативния комитет, когато размерът на средствата е над една минимална работна заплата;

– наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

Участниците в изборите трябва да подават и по време на кампанията всяка следваща нова информация от изброените групи за вписване в ЕРИК, като срокът за това е до 7 дни от възникването й.

Подробни указания и образци на документи са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, в раздел „Контрол-избори“, „Подаване на информация за Единния регистър по Изборния кодекс“.

Изготвени са  и видеоклипове с разяснителна информация, които се излъчват по Българската национална телевизия.

При неподаване на задължителната информация за включване в ЕРИК, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст