ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Очаква се бюджетен дефицит от 0.4% през септември

Министерство на финансите сграда табела

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към септември 2023 г. да бъде дефицит в размер на около 0.78 млрд. лв. или 0.4% от прогнозния БВП, обявиха от Министерството на финансите. Планираният в разчетите към ЗДБРБ за 2023 г. дефицит за годината е 4.6 млрд. лева. Очаква се в оставащите месеци до края на годината бюджетното салдо да достигне планирания дефицит от 2-5% от БВП на страната.

Прогнозираното разширяване на дефицита през септември се дължи на планирани значителни по размер плащания в месеца. Става въпрос за лихвени плащания по държавния дълг (над 0.3 млрд. лв.), изплатена държавна помощ по схема „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействиe на руската агресия срещу Украйна“ и други плащания към селскостопанските производители (близо 0.3 млрд. лв.).

Приходите, помощите и даренията по КФП

към септември са в размер на 47.6 млрд. лв. (68.6% от годишния разчет). Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на миналата година с 3.4 млрд. лв. (9.9 на сто). Неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко с 0.7 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към септември са в размер на 48.4 млрд. лв. (65.4% от годишния разчет) и нарастват с 10 на сто спрямо същия период на миналата година. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при социалните разходи, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на септември от централния бюджет, възлиза на 1.25 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Евросъюза.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст