ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Стокообменът ни с Италия достигна рекордни нива от 6.65 млрд. евро и расте с 30%

Фирмите от Италия разширяват своите възможности за бизнес и развитие на българския пазар. „ФенИмпресе България“ – компания от „ФенИмпресе“ в Италия, работодателска организация с над 20 000 членове, беше учредена у нас.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов заяви, че БТПП ще подкрепя инициативата и ще съдейства за развитието й на българския пазар. Работодателската организация ще съдейства на „ФенИмпресе“ и нейните членове при правенето на бизнес в България – от намиране на партньори, създаване на компания, растеж, инвестиции, до решаване на търговски спорове и други, уточниха от Българската търговско-промишлена палата.

Сред атрактивните за италианските компании и инвеститори сектори у нас са производство на автомобилни части, фармация, търговия, хранително-вкусова промишленост, транспортна инфраструктура, банково дело, туризъм и услуги.

Италианският предприемач Паскуале Лаказела беше избран за национален президент на организацията.

„Интернационализацията на компаниите е в центъра на дейността на FenImprese. Организацията ще функционира като допълнителен инструмент за повишаване на конкурентоспособността на италианските компании на световната сцена. Централата на „ФенИмпресе“ в България е в София“, отбеляза Лаказела.

Италия е един от водещите търговски партньори на България, както в Европейския съюз, така и в света.

Според бългалския посланик в Италия Тодор Стоянов търговията между България и Италия през миналата година е достигнала рекордни обеми. Стокообменът достига 6.65 милиарда евро и бележи ръст от почти 30 процента. Българският износ е за 3.6 млрд. евро и нараства с 36 на сто.

В последните години водещи стоки в износа ни за Италия са: части за обувната промишленост, рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, зърнени култури, ел. техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия.

Във вноса от Италия водещи са трактори, автомобили и други превозни средства, обработени кожи, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, трактори, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия, медикаменти и други.

Благоприятни условия за търговията между България и Италия създават относително по-ниските транспортни разходи и благоприятното съотношение „качество-цена“ на българските стоки, тяхното съответствие с изискванията на местния пазар както и сходните потребителски предпочитания.

В подкрепа на предприемачеството и улесняване на търговско-икономическите отношения между България и Италия, съществуват още няколко бизнес организации: Италианска Търговска Камара в България, Българо-италианска индустриална камара и Конфиндустрия България. 

Насърчаването на развитието на контактите на фирмено равнище (В2В форуми, по-широко присъствие на фирми на изложения, организирани в двете страни) може да допринесе за увеличаване на размера на двустранния стокообмен и включването на повече стоки с по-висока степен на преработка, отбелязват от икономическото министерство.

В същото време Италия е четвъртият най-голям инвеститор в България. Освен това италианските инвеститори допринасят за развитието на нови бизнес модели и подобряването на бизнес климата благодарение на активния диалог с институциите.

Отраслите, към които италианските инвеститори проявяват най-голям интерес, са: енергетика; туризъм (изграждане на хотели и курортни селища по Черноморието и в София); банково и застрахователно дело; транспорт (участие в модернизиране на българската инфраструктура, главно на летищата и пристанищата); селско стопанство; преработваща промишленост и търговия.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст