ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дружество на “Кока-Кола” изкупи целия капитал на производителя на водка “Финландия”

кредит

Очаква се сделката да приключи през втората половина на тази година.

Компанията „Си Си Бевереджъс Холдингс II“ Б.В. (CC Beverages Holdings II B.V.), Нидерландия ще осъществи концентрация чрез придобиване на едноличен контрол върху „Браун-Форман Финланд“ Ой (Brown-Forman Finland Oy), Финландия, обявиха от Комисията за защита на конкуренцията.

Кандидат-купувачът ще изкупи целия вписан капитал на „Браун-Форман Финланд“ Ой. Сделката е уредена в Договор за покупко-продажба, сключен на 19 юни 2023 година. Осъществяването на сделката зависи, наред с други условия, от получаването на всички необходими одобрения от компетентните органи по конкуренция, включително получаването на разрешение за осъществяване на концентрация от страна на Комисията за защита на конкуренцията.

Планираната сделка се очаква да приключи през втората половина на тази година.

Със сделката купувачът цели обогатяване портфолиото на “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани” с утвърдена марка водка, което ще доведе до ускоряване развитието на тази фирма като доверен партньор в областта на доставката на напитки. Водка Finlandia е особено подходяща за “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани”,  имайки предвид значителното припокриване с географския отпечатък на фирмата и съществуващите дългогодишни отношения на разпространение между участниците в сделката, отбелязват от кандидат-купувача.

„Си Си Бевереджъс Холдингс II“ е холдингово дружество, част от икономическата група на “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани” АГ (Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG), Швейцария. “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани” е упълномощена бутилираща компания на “Дъ Кока-Кола Къмпани” (The Coca-Cola Company), като чрез дъщерните си дружества произвежда, предлага и продава напитки под търговските марки на The Coca-Cola Company. В портфолиото й е и голямо разнообразие от други напитки в това число газирани безалкохолни напитки; вода; енергийни и спортни напитки; сокове; закуски, и висококачествени алкохолни напитки, готови за консумация чай и кафе и напитки на растителна основа.

У нас „Си Си Бевереджъс Холдингс II “ Б.В. упражнява контрол върху „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД – София. А чрез него е едноличен собственик на “Бутилираща компания Минерални води-Банкя” ЕООД, която извършва добив и използване на натурална минерална вода от находище “Банкя”, и на “Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз” ЕООД, специализирано в консултантска дейност в сферата на компютърните технологии.

„Браун-Форман Финланд“ Ой е еднолично дъщерно дружество на „Браун-Форман Недърландс“ Б.В. (Brown-Forman Netherlands B.V.), частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Нидерландия.

От своя страна „Браун-Форман Недърландс“ Б.В. е дъщерно дружество на „Браун-Форман Корпорейшън“ (Brown-Forman Corporation), учредено съгласно законите на щата Делауер. Семейство Браун контролира повече от 50% от икономическата собственост на „Браун-Форман Корпорейшън“ (Brown-Forman Corporation).

„Браун-Форман Финланд“ произвежда и доставя водка с марката Finlandia. Това включва водките Finlandia Classic, Finlandia Botanical Cucumber & Mint, Finlandia Botanical Wildberry & Rose, Finlandia Redberry, Finlandia Mango, Finlandia Coconut, Finlandia Lime, Finlandia Cranberry, Finlandia Blackcurrant, Finlandia Grapefruit, Finlandia Raspberry, Finlandia Nordic Berries и Finlandia 101. Дружеството не бутилира и не разпространява други продукти освен водките с марка Finlandia.

„Браун-Форман Финланд“ Ой не упражнява контрол върху други предприятия с регистрация в страната. Продуктите му се разпространяват от дъщерно дружество на „Браун-Форман Корпорейшън“ или от трети лица – дистрибутори, в това число и „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“.

Тази концентрация не води до хоризонтално припокриване в дейностите на фирмите, участващи в концентрацията на територията на България, тъй като „Браун-Форман Финланд“ Ой не управлява производствени съоръжения в страната. По отношение на България ефектът от сделката се отнася до дистрибуцията на водка Finlandia, която в страната се извършва от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“. Следователно участниците в концентрацията се намират във вертикални отношения на пазара на разпространение на водка на едро, на който придобиващото контрол предприятие – „Си Си Бевереджъс Холдингс II“, дистрибутира водка с марка Finlandia до търговци на едро и търговци на дребно, като я закупува от предприятието обект на придобиване.

Извършеният от КЗК анализ сочи, че относителният пазарен дял на придобиващата група на пазара на разпространение на водка на едро в България е приблизително 5-10 процента. Планираната сделка няма да се отрази на установеното пазарно положение в страната. Засегнатият от сделката съответен пазар се характеризира със значителен брой активни участници – местни и чуждестранни, които предлагат голям брой търговски марки водка.

В крайна сметка, от КЗК отбелязват, че сделката не би могла да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответния пазар и тя следва да бъде безусловно разрешена.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст