ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Остри критики към проекта за промяна в Конституцията на ГЕРБ- СДС, ПП – ДБ и ДПС

Остри критики към проекта за промяна в Конституцията на ГЕРБ- СДС, ПП – ДБ и ДПС  от представители на институции – обект на промените, и на съсловни магистратски организации.

Вече трети час в конституционна парламентарна комисия продължава обсъждането на първо четене на проекта за промени в Основния закон.

Прокуратурата също изрази критично становище към предложенията за промени в Конституцията в частта за съдебната власт по време на обсъжданията на първо четене на промените в ресорната парламентарна комисия.

Заместник-главният прокурор Мария Павлова посочи, че промяната относно Висшия съдебен съвет (ВСС) означава коренно различен модел в структурата на съдебната власт, а оттам и на държавното управление, което може да извърши само Велико народно събрание.

По думите ѝ главният прокурор, съгласно проекта ще се избира от Прокурорски съвет, а не от Пленума, като по този начин отговорността за избор се премества от най-представителния орган в съдебната власт в прокурорския, в който решителен превес имат членовете, избрани от парламента. Това ще доведе до излишно напрежение при избора на всеки нов парламент, добави Павлова. Тя посочи, че необмислена е и предлаганата промяна, с която на главния прокурор се ограничават правомощията да сезира Конституционния съд.

Заместник-главният прокурор Елена Каракашева посочи, че с промените ще се стигне до закриване на Върховната административна прокуратура. По отношенията правомощието на административната прокуратура да предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове тя отбеляза решение на Конституционния съд, според което тези правомощия са средство за защита на обществения интерес. „Не отнемайте възможността на прокуратурата да бъде пазител на обществения интерес и да охранява обективната законност“, каза Каракашева.

Висшият съдебен съвет не приема по-голяма част от предложените промени в Конституцията, стана известно от изказването на представляващия съвета Боян Магдалинчев. Той допълни, че част от предложенията няма как да бъдат гласувани от обикновено Народно събрание. ВСС изразява и резерви и по отношение на предвиденото съкращаване на правомощията на главния прокурор.

„Изразяваме несъгласие с отмяната на текста на чл. 127, т. 5, който възлага на прокуратурата правомощието да предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове и изменянето му с предложената редакция, която овластява прокуратурата да участва в граждански и административни дела само когато се защитават „правата и законните интереси на малолетни и непълнолетни лица и за защита на значим обществен интерес на лица, които се нуждаят от закрила“, се посочва в становището. В него се допълва, че има съмнения дали промените относно структурата на ВСС могат да се направят от Обикновено народно събрание, а не от Велико народно събрание.

„Считаме, че е необходимо законодателят задълбочено да преосмисли същите, след провеждане на широка обществена дискусия“, се казва в становището.

Гости на заседанието са министърът на правосъдието Атанас Славов, представители на президентската институция, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, членове на Висшия съдебен съвет и на Висшия адвокатски съвет, както и представители на съсловни организации, на академичните среди и гражданския сектор.

По-рано през деня ВСС призова за широка обществена дискусия за промените в Конституцията. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст