ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Софарма” ще изплати и шестмесечен дивидент

Пари

Акционерите на „Софарма“ АД – София ще се съберат на извънредно общо събрание, за да обсъдят предложението на мениджърите на фармацевтичната компания за изплащане на междинен шестмесечен дивидент. То ще се състои на 24 ноември, става ясно от поканата за свикването му и предложения дневен ред.

Преди гласуването за разпределение на част от печалбата, акционерите ще трябва да приемат 6-месечния финансов отчет на „Софарма“ за първото полугодие на тази година.

Проектът за решение предвижда изплащане на междинен брутен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет в размер на 0.90 лева за една акция. Сумата до пълния размер на дивидента над финансовия резултат за първото полугодие на 2023 г. ще бъде за сметка на допълнителните резерви на „Софарма“ въз основа на изготвения от Съвета на директорите доклад относно изискванията на чл. 115в от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Правото да получат дивидент имат всички инвеститори, които са вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството трябва да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му.

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на „Централен депозитар“ и от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.
Припомняме, че общото събрание на акционерите на „Софарма“ реши от нетната печалба за 2022 година да се изплати дивидент от по 0.60 лева за всяка една акция.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст