ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Елана Агрокредит” сключи договор за кредит с ОББ в размер на 6.5 млн. евро

Пари

„Елана Агрокредит“ АД – София сключи Договор за банков кредит с „Обединена българска банка“ АД в размер на до 6 500 000 евро.

Крайният срок за издължаване на кредита е 15 юли 2030 година. До изтичане на гратисния период по главницата (14 октомври 2024 г.) „Елана Агрокредит“ ще заплаща фиксиран лихвен процент в размер на 6.5 процента годишно. След изтичане на гратисния период по главницата и до издължаване на кредитното задължение дружеството лихвата ще е в размер на плаващ лихвен процент в размер на тримесечен EURIBOR за периода на действие на договора плюс 3.25 пункта надбавка, но не по-малко от 3.25 процента годишно.

Предстои да се сключи договор за лихвен суап, с който да се гарантира, че лихвеният процент по кредита и след изтичане на гратисния период няма да надвишава прага от 6.5 процента, уточняват от компанията.

Средствата от кредита ще бъдат използвани за финансиране на дейността на „Елана Агрокредит“ до края на тази годината и първо шестмесечие от 2024 година.

През юни „Елана Агрокредит“ АД – София сключи договор за кредит и с Европейска банка за възстановяване и развитие. Той е в размер на 10 000 000 евро /на два транша по 5 000 000 евро/. Заемът е за срок от пет години и лихва по транш А е в размер на 3.25 процента плюс тримесечния Euribor, а размерът на лихвата за Транш Б ще бъде определен между страните при усвояването му.

Средствата от кредита ще бъдат използвани за финансиране на дейността  на дружеството.

„Елана Агрокредит“ предлага кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг. Това е първото дружество, специализирано във финансов лизинг за земеделска земя. В перспектива компанията ще предлага възможности за финансиране и на други проекти – за напояване, за покупка на машини и други, отбелязаха от фирмата.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Елана холдинг“ АД.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст