ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Министър Радев защити подписаното споразумение – трудно, но възможно

Министерски съвет Румен Радев

“В рамките на споразумението се постига максималното, което е възможно при обстоятелствата, в които работим. Това споразумение дава възможности за трудни, но изпълними ангажименти. Това са ангажименти между изпълнителната власт и между вас – енергетиците и миньорите.”

Това заяви министърът на енергетиката Румен Радев от трибуната на Народното събрание след дебатите в пленарната зала по споразумението, сключено снощи между представители на кабинета и на протестиращи от енергийния сектор. Преди те да започнат – в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази възмущението си от изказване на енергийния министър, който бил изразил някакви резерви, че точките по споразумението могат да се изпълнят. Борисов го призова да дойде в парламента и да обясни какво има предвид или да си подаде оставката.

В изказването си от трибуната министър Радев не коментира по никакъв начин заявлението на Борисов. Обясни желанието на преговарящите от изпълнителната власт споразумението да получи подкрепа и в пленарната зала с цел да има гаранти, които да обезпечат спокойствието и сигурността на всяка една от подписалите го страни.

След това министър Румен Радев накратко коментира всяка една от точките на споразумението.

По точка 1. Продължаване на процедурата за въвеждане на механизъм за капацитет и стартиране на процедура за поддържане на необходимия състав от синхронно работещи и резервни генериращи източници, директно присъединени към електропреносната мрежа (без силова електроника), чрез законосъобразни решения, които да гарантират работата на съвременни диспечериуеми електропроизводствени мощности, като основен елемент от критичната енергийна инфраструктура и националната енергийна сигурност за постигане на плавен енергиен преход. Срок: До 31.12.2023 година.

Коментарът на министъра бе: Да, тя е изпълнима, доколкото все още съществуват някакви възможности и хипотези за продължаване на процедурата за въвеждане на механизъм за капацитет. Министър Радев добави, че това трябва да се случи съобразно режимите на нотификацията. Освен това подчерта, че трябва категорично да се постигне процедурата за резервиране на мощности в рамките на критичната енергийна инфраструктура до изчерпване на пълния им капацитет.

По точка 2.Министерският съвет да изпълни решенията на Народното събрание от 31.01.2020 (ДВ бр. 11, от дата 07.02.2020 г.) и 12.01.2023 г. (ДВ бр. 6, от дата 20.01.2023 г.) чрез преговори с представителите на Европейската комисия с участието на по един представител на национално представените синдикати в сектор Енергетика относно недопускане в дългосрочен план прекратяване функционирането и/ или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоцентрали от групата на БЕХ. Министерският съвет се ангажира да не ограничава дейността и базовите мощности на останалите оператори на горивни инсталации, ако същите работят изцяло на пазарен принцип в съответствие с европейското и национално законодателство. Срок: До 30.11.2023 година.

Коментарът на министъра бе, че се добавя представителството на синдикалните организации, защото е важно държавата да не допусне в дългосрочен план прекратяване на функционирането или ограничаване на производствения капацитет на централите. Той потвърди, че изрично са записали и групата на БЕХ, като заедно с операторите на частни инсталации са коментирали възможността те да могат да оперират в пазарни условия, като имат възможност да миксират енергия от въглищни централи с енергия от различни алтернативи, в които са направили инвестиции, с цел да постигнат по-нисък емисионен коефициент.

По точка 3: Изработване на проект на енергийна стратегия на РБ до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. с участие на социалните партньори паралелно с процеса на актуализация на Интегрирания план енергетика и климат, тъй като е необходимо да има съответствие между тези два стратегически документа. Срок: До 30.11.2023 година.

Коментарът на министъра бе, че напълно подкрепя настояването на енергетиците и миньорите, че изработването на стратегията трябва да бъде заедно с участието на социалните партньорите. Той добави и че разработването й ще стане съобразно започналата актуализация на интегрирания план “Енергетика и климат”, която трябва да завърши през 2024 година.

По точка 4: Прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения и включване в тях на централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти. Създаване на комитет за наблюдение с участие на представители на социалните партньори, в това число и регионалните структури от централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти. Срок: До 31.12.2023 година.

Коментарът на министъра бе, че това е нещо, което трябва да се изработи съвместно с всички заинтересовани страни. Той уточни, че това ще е структура като Комитетът за наблюдение, в който ще участват представители на всички социални партньори – в това число и на регионалните структури, така че да може да се гарантира ясен механизъм и модел на съфинансиране, нещо, което не е било предмет на размятаните и коментирани списъци с конкретни фирми.

По Точка 5: Категорично отпадане от Териториалните планове на предприятие за конверсия на въглищните региони. Срок: До 31.10.2023 година.

Коментарът на министъра бе, че той разбира желанието на енергетиците и миньорите това предприятие да отпадне и че то е приемливо.

По Точка 6: Проучване на възможността за улавяне, преработка или съхранение на въглеродни емисии за ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД. Срок: До 31.03.2024 година.

Коментарът на министъра бе, че всяка възможност си струда да бъде проучена. Но той не се ангажира доколко това може да доведе до реални резултати в мащаб. Причината – в момента се обсъжда добив, който надхвърля 20 млн. тона въглища годишно и въглеродни емисии, които надхвърлят 22-23 млн. тона годишно и заради това и решението трябва да бъде мащабно.

По Точка 7: Социалните партньори се съгласиха да продължат преговорите по проекта за споразумение, връчено на 19.09. 2023 г. (с изключение на точка 5 от това Споразумение).

Коментарът на министъра бе, че такива преговори вече са започнали. Че той е участвал в подобни разговори – от първата до последната минута. Че имало общ проект на споразумение още от 19 септември, по което има още много допълнителни и конкретни стъпки, които са били предложени и всички те са достатъчно разумни и адекватни.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст