ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Проекти за над 345 млн. лв. заявиха български фирми по мярката за кръгова икономика

пари

Близо 900 български компании кандидатстваха по мярката от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за подкрепа на прехода към кръгова икономика, която подкрепя компаниите да станат по-екологични.

Поисканата подкрепа за създаване на екологични производства е общо над 345 млн. лева. Това е почти двойно повече от бюджета на процедурата, който е 180 млн. лева.

„Значителният интерес от страна на компаниите към мярката показва, че българският бизнес има нужда от подкрепа, за да е по-екологичен и да ограничи използването на еднократни пластмасови продукти. Министерството насърчава компаниите да инвестират в зелени и иновативни проекти, да въведат нови технологии в производствата, с които да намалят отпадъците си”, коментира министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева.

По мярката кандидатстваха микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Минималният размер на безвъзмездната помощ, която можеха да заявят, е 70 000 лева. Максималният е диференциран спрямо големината на дружествата. Ако са микро-, подкрепата за тях е до 350 000 лв., за малки – 550 000 лв., за средни – 750 000 лв., а за големите – до 1 млн. лева. Съфинансирането е от 25 до 50 процента, в зависимост от категорията на фирмата и мястото на изпълнение на проекта.

Одобрените дружества ще могат да закупят машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които да ограничат негативните последствия от дейността си върху околната среда. Оценката на проектните предложения се очаква да приключи до края на годината.

По процедурата се подкрепят инвестиции за намаляване на отпадъците и използването на пластмасови изделия, за въвеждане на алтернативни суровини, включително с биологичен произход, за подобряване на стандартите за екологосъобразност и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст