ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Евгений Орашъков е новият председател на БАСЗЗ

След проведени управителен съвет и общо събрание на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), за нов председател на Управителния съвет бе избран Евгений Орашъков, в качеството му на управител на „Александреа агро” ЕООД. За нов заместник-председател бе избран Георги Балджиев, представител на „Балджиеви-91“ ООД..

От предишното ръководство на УС бяха преизбрани за заместник-председатели: „Адванс терафонд“ АДСИЦ, „Агриан инвест“ АД и „Мек балкан” ЕООД.

Досегашният председател и изпълнителен директор на “Ставен” АД Стайко Стайков бе избран за почетен председател на организацията. Той бе начело на асоциацията от 2015 година. Под негово ръководство тя съзря, разви се и се разрасна. Утвърди се като разпознаваемо и уважавано сдружение, заемайки винаги национално отговорни позиции.

През тези девет години БАСЗЗ организира редица специализирани форуми по актуални теми, свързани със собствеността, управлението, състоянието и проблемите на земеделските земи, напояването и селскостопанския сектор. Асоциацията участва активно във всички работни групи и съвети на държавно ниво, които имат отношение към поземлените отношения и земеползването. Експертизата на членовете допринесе за изготвянето на редица становища и позиции по законови и подзаконови нормативни актове, свързани със земеделската земя, земеделието, Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Плана за възстановяване и устойчивост и т.н. Организацията реализира успешно и първите в новата история шест комасационни проекта с частно финансиране.

За мен да бъда председател на асоциация като БАСЗЗ, беше преди всичко кауза. Кауза, да покажем, че българската земя е ценност, че можем се грижим за нея по най-високи европейски стандарти, че е наш приоритет не само днешната реколта, а прехраната на поколенията след нас”. С тези думи Стайко Стайков прие от новоизбрания председател на БАСЗЗ почетна грамота, която му беше връчена за заслугите му, свързани със защита на правата и интересите на собствениците на земеделски земи, развитието на обществените отношения, утвърждаването и развитието на организацията.

“Пред мен като нов председател стои още по-голяма отговорност – да надградя постигнатото, което никак не е малко, и да работя още по-усилено за каузата, за да оправдая гласуваното доверие. Вярвам, че с ваша помощ, ще останем верни на грижата за българската земя и единни в защитата и отстояването на позициите на национално и международно ниво”, отбеляза новоизбраният председател Евгений Орашъков.

Членове на БАСЗЗ са едни от най-успешните фермери в България.

БАСЗЗ е член на Европейската организация на собствениците на земи (ЕЛО) и на Българска стопанска камара (БСК). Асоциацията има действащи споразумения за партньорство със Селскостопанската академия, Българската телеграфна агенция и Българския фермерски съюз.

Евгений Орашъков е един от учредителите на БАСЗЗ през 2007 г., тогава в качеството си на представляващ на “Серес” АД. Той е изпълнителен директор на “Серес” до 2013 г., след което продължава професионалния си път като управител на “Агро Сантия” ООД. От края на 2015 г. е управител на “Агро Сип” ООД. Член е на съвета на директорите на “Конекс-Тива” АД и на Управителния съвет на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. Орашъков има експертен опит не само в управлението на поземлената собственост, но също така в сферата на растениевъдството и животновъдството.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст