ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ЕИБ е готова да подкрепи справедлив зелен преход в България

Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е готова да подкрепи България с всички средства, с които разполага, за да бъде зеленият преход на страната по-благоприятен както за дружествата, така и за хората – един справедлив преход, при който никой няма да бъде изоставен. Това заяви вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова в интервю за БТА.

Лиляна Павлова е първият вицепрезидент от България в Европейската инвестиционна банка. Мандатът й, започнал през ноември 2019 г., изтича този месец.

Павлова отбелязва, че през миналата година “зеленото” финансиране на ЕИБ в България е в размер на 241 млн. евро, което е 50 процента от общата дейност на банката в страната. Тези инвестиции включват отпуснатите средства за Софийското метро, което намалява вредните емисии и подобрява градската мобилност. „Чрез сътрудничеството си с „Фонд ФЛАГ“ подкрепихме и инвестиции в подобряване на енергийната ефективност в по-малките общини“, посочи Павлова.

Зедно с това, ЕИБ има готовност да подкрепи България в нейния път към намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, като се финансират проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност.

Лиляна Павлова отбелязва и доброто сътрудничество между ЕИБ и България, което през последните няколко години намира израз в значително увеличаване на годишните инвестиции на банката в страната.

През 2022 г. инвестициите на банката в България са почти половин милиард евро, както и през 2021 година, и също е рекордна, особено по отношение на подкрепата за малките и средните предприятия у нас, където ЕИБ работи с почти всички големи търговски банки в страната.

Лиляна Павлова отбелязва също и инвестициите, които са направени в публична инфраструктура и общински проекти, които са друг важен елемент от сътрудничеството с България.

Тя припомня и факта, че през 2023 г. ЕИБ сключи споразумения с „Българска банка за развитие“ и с “ПроКредит банк”, с които се осигурява дългосрочен и изгоден финансов ресурс на малките и средни предприятия – гръбнакът на икономиката ни.

Европейската инвестиционна банка подкрепи и плановете на българската група “Билдком” за изграждане на нов, модерен зърнен терминал във Варненското пристанище, което ще подпомогне както дейността на българските зърнопроизводители, така и износа на страната.

Европейската инвестиционна банка отпусна средства за започване на строителството на детска болница в Бургас. „Банката предостави безвъзмездна техническа помощ за структуриране на проекта, който ще предоставя качествени здравни услуги в сграда с нулеви нетни вредни емисии“, отбеляза Лиляна Павлова.

„Банката е отворена за работа и ние се надяваме, че българските власти, както и бизнесът ще се възползват пълноценно от тях“, посочва вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова.

Европейската инвестиционна банка има три органа за вземане на решения. Това са съвет на управителите, който се състои от финансовите министри и/или на икономиката на страните членки на ЕС, съвет на директорите и Управителен комитет. Съветът на управителите определя общите насоки на работа на банката, съветът на директорите отговаря за стратегическото управление, а Управителният комитет отговаря за ежедневното управление на институцията.

Управителният комитет на банката се състои от президент и осем вицепрезиденти.

ЕИБ е банката на ЕС и осигурява дългосрочно финансиране за обосновани и устойчиви инвестиционни проекти в подкрепа на целите на политиката на ЕС както в рамките на съюза, така и извън него. Дейностите на ЕИБ са съсредоточени в шест приоритетни области: климат и екологична устойчивост, иновации и умения, инфраструктура, достъп до финансиране за малките предприятия, кохезия и развитие.

В България банката оказва подкрепа за осъществяване на инвестиции в областта на енергетиката, транспорта, фармацевтичната и хранителната промишленост, регионалното и общинското развитие, водоснабдяване и канализация, третиране на битови отпадъци, околна среда, сателитни технологии, научно изследователски и развойни дейности и развитието на нови продукти и решения и други. Банката подпомага усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чрез включването на нейни ресурси в националното съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативните програми, а също така предоставя техническа помощ за ефективната подготовка и изпълнение на проектите, финансирани по оперативните програми.

Европейската инвестиционна банка е активна през последните години в предоставянето на заеми в частния сектор чрез банки-посредници, за финансиране на проекти за МСП и дружества със средна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст