България заявява намерение за участие в Доверителния фонд „ЕС за Украйна“ на ЕИБ

европейската инвестиционна банка ЕИБ

Правителството одобри доклад на министъра на финансите, с който се изразява намерение пред Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за участието на България в Доверителния фонд „ЕС за Украйна“, създаден в рамките на Инициативата на ЕИБ „ЕС за Украйна“. Приносът на страната е под формата на гаранция в размер на 10 млн. евро. Участието във фонда ще позволи на страната ни да подпомогне индиректно възстановяването и реконструкцията на Украйна чрез солидарно гарантиране, заедно с останалите държави – членки на Европейския съюз, на операциите на ЕИБ. Това ще е още едно потвърждение за силната ангажираност на България за подпомагане възстановяването и икономическото развитие на пострадалата от военните действия държава.

Инициативата на ЕИБ „ЕС за Украйна“ е създадена в отговор на заключенията от заседанието на Европейският съвет от 15 декември 2022 г. В тях Европейският съюз приканва банката да засили подкрепата си за най-спешните инфраструктурни нужди на Украйна в тясно сътрудничество с Комисията и международните финансови институции (МФИ). Доверителният фонд „ЕС за Украйна“ има за цел да се засили подкрепата на Съюза за проекти в Украйна чрез допълване на макро-финансовата помощ, като същевременно се позволи на ЕИБ да продължи да изпълнява ключова роля при отпускане на финансова подкрепа за Украйна. Фондът ще служи като временно мостово решение, докато не станат налични по-дългосрочни мерки на ЕС. Чрез него ще се финансират както проекти в публичния, така и в частния сектор. Основният им фокус ще бъде върху общинската инфраструктура – като училища и болници, транспортни мрежи, съоръжения за пречистване на вода и отпадни води, капацитет за цифрова и киберсигурност, както и подобрен достъп до финансиране за украинските предприемачи.

Доверителният фонд се финансира от страните – членки на ЕС. Донори могат да бъдат също Европейската комисия, държави извън ЕС, като страни от Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), и частни донори. Приносът е доброволен и може да бъде под формата на парична или непарична (под формата на гаранция) вноска, или комбинация от двете.

На 11 юли 2023 г., в рамките на Съвет ЕКОФИН, 16 страни от ЕС са подписали с ЕИБ писма за намерение за принос във Фонда. Страните членки, които са обявили, че ще се включат, са: Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Словакия, Испания и Нидерландия. Първоначалните ангажименти от тези държави възлизат общо на 383,3 млн. евро. Хърватия, Кипър, Дания, Естония и Гърция също са потвърдили подкрепата си и намерението си да дадат вноски във Фонда, като сумите, които ще предоставят, предстои да бъдат финализирани.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст