ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Търговец на едро и дребно с ПОС терминали у нас сменя собственика си

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

Фирмата “Ей Ай Съркъл Бидко” Лимитид, частно дружество с ограничена отговорност, учредено в Англия и Уелс, с централен офис и адрес на управление в Лондон,  Великобритания, е заявило в Комисията за защита на конкуренцията намерението си за придобиване на 100% от дяловете и пряк едноличен контрол върху “майПОС Уърлд” Лтд., дружество, учредено и съществуващо съгласно правото на Англия и Уелс, с адрес на управление в Лондон, Великобритания, заедно с предприятието, контролирано от него.

Данните от регулатора сочат, че “Ей Ай Съркъл Бидко” Лимитид е учредено единствено за целите на придобиването и управлението на дяловото участие в “майПОС Уърлд” Лтд. и не извършва друга дейност, включително на територията на България.

Придобиваното предприятие “майПОС Уърлд” Лтд. има дейност у нас и тя може да бъде обобщена като продажба на едро и дребно на ПОС терминали. Компанията има регистрирани у нас две фирми – “МАЙПОС ТЕХНОЛЪДЖИС” ЕАД – Варна и “МАЙПОС СЪРВИСИЗ” ЕООД – Варна, което се занимава с внос и износ на електронни мобилни устройства в това число ПОС терминали, резервни части и аксесоари.

Според уведомлението от “Ей Ай Съркъл Бидко” не се очаква операцията да окаже въздействие върху продуктово-географски пазари в страната.

Искането на кандидат-купувача е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на  съответния пазар в страната, уточниха от регулатора.          

Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, коментираха от антимонополния орган.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст