ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Българската икономика приключи 2022 г. с ръст от 3.9 процента

пари

По данни на Националния статистически институт (НСИ) българската икономика отбеляза ръст от 3.9% през 2022 година. Брутният вътрешен продукт (БВП) достига номинален стойностен обем от 167.809 млрд. лв., а брутната добавена стойност възлиза на 149.164 млрд. лева.

През 2022 г. индустриалният сектор увеличи относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 4.8 процентни пункта до 28.6%, докато аграрния сектор се “отчете” с 4.4% или намаление с 0.6 процентни пункта спрямо 2021 година.

В Сектор “Услуги” относителният дял на добавената стойност е 67% – след 71.2% през 2021 година.

Солидно увеличение с 13.1% през миналата година бележи добивната и преработващата промишленост, както и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива.

При финансовите и застрахователните дейности увеличението е с 8%, а в държавното управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа – със 7 на сто.

Строителство “расте” с 5.4%, операциите с недвижими имоти – с 4.1%, създаването и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения – с 1.6%, докато повишението при търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство е едва с 0.9 на сто. Спад с 4.4% спрямо 2021 г. е регистриран в сектор “Селско, горско и рибно стопанство”. 

През 2022 г. за крайно потребление са изразходвани 76.4% от брутния вътрешен продукт. Инвестициите формират 17.1% от БВП, а външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително и формира 0.2% от брутния вътрешен продукт.

Крайното потребление е увеличено с 4.2%, а бруто образуването на основен капитал – с 6.5%, което оказа влияние върху реалния растеж на БВП през 2022 година. През миналата година износът на стоки и услуги бележи ръст с 11.6%, а вносът на стоки и услуги – с 15%, в сравнение с 2021 година. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст