ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

За да привлечем нови инвестиции, ни трябват готови терени, заяви Богданов

Един от приоритетите в политиката на Министерството на икономиката и индустрията е създаването на условия за привличане на инвестиции в производства с висока добавена стойност свързани с кръговата икономика, автомобилната индустрия и производство на възобновяема енергия. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов при откриването на семинар за новопостъпили членове на чуждестранния дипломатически корпус в България, който се проведе в Министерството на икономиката.

Богданов посочи, че България е добро място за инвестиции, като страната ни може да се превърне в транспортен и логистичен хъб. Той акцентира върху визията на Министерството на икономиката за развитието на индустриалните зони у нас, чрез които да бъдат привлечени нови инвестиционни проекти. “Индустриалните зони трябва да се развиват паралелно и да са фокусирани върху конкретни индустрии“, подчерта той и даде пример с Икономическа зона “Доброславци“ – специализирана в автомобилостроенето.

Богданов изтъкна, че индустриалните зоните трябва да се подготвят като инвестиционни проекти и за тях да се отвори възможност за публично-частно партньорство с международни или локални инвеститори, които имат интерес да ги изграждат в партньорство с държавата. И отбеляза възможностите за привличане и на представители на международни институции като Световната банка или ЕБВР. “За да могат да се случат инвестиционните проекти обаче, трябва да има подготвени терени, с изградена инфраструктура и площи на ключови локации, в близост до основни пътни артерии, и подходящи помещения за съответния бизнес“, каза министърът. Като друг акцент в политиката на ведомството спрямо индустриалните зони той добави съкратените административни срокове за стартиране на инвестиционни проекти.

Пред представителите на дипломатическия корпус Богданов обяви, че икономическото министерство разработва и инвестиционен портал, който ще обедини всички публични структури свързани с нуждите на инвеститорите. “Процесът ще бъде дигитален и по този начин ще успеем да ограничим корупцията“, допълни Богданов.

По време на семинара министърът на икономиката посочи, че ключово за развитието на икономическите ни отношения е да имаме търговски представители по света, които да работят активно, както и да се прилагат ясни критерии за мониторинг на свършената от тях работа. Той посочи, че Министерството на икономиката и индустрията е в процес на конкурентен подбор за 23 свободни позиции в 21 държави за търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на България по света. Осем от тези позиции са за европейските държави, 13 – за държавите извън ЕС и 2 за страните от ОНД.

“Години наред в държави, които са важни търговски партньори на страната ни, не сме били представени със СТИВ, което се е отразило негативно на двустранните икономически отношения“, отчете министърът. И акцентира, че в оценяващата комисия за първи път се осигурява участие на представители на Министерството на външните работи, на национално представените работодателски организации, на експерти от научните среди, на образователните институции и на неправителствените организации. Всички те са с доказан опит и експертиза в областите на външноикономическото сътрудничество, търговията, инвестициите, бизнес средата, международното право и други, с оглед предмета на дейност на СТИВ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст