ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Депозитите в банките достигнаха 65.4% от БВП на страната

Банките остават все още сигурно място за спестяване за домакинствата и фирмите и сумите, натрупани в тях като влогове расте. Това показват и числата от БНБ за септември.

В края на деветия месец депозитите на неправителствения сектор* са в размер на 122.17 млрд. лв. (65.4% от БВП**), като годишното им увеличение е 9.4 процента. Това показва анализът на БНБ за паричната политика. Числата сочат забавено трупане на пари в банките. През август  годишното повишение спестените пари беше с 10.4 процента.

Депозитите на домакинства и НТООД са в най-голям размер – вече 76.46 млрд. лв. (40.9% от БВП) в края на септември. Сумите в тях се увеличават с 10.5% спрямо същия месец на 2022 година. Активността на българите на депозитния фронт даже се засилва. Например, годишният ръст през август е бил 9.8 процента.

Влоговете на нефинансовите предприятия са 42.33 млрд. лв. (22.6% от БВП) в края на септември. В сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават с 8.8 на сто. И тук е отчетен спад в активността, като годишно повишение през август е било  с 11.1 процента.

Депозитите, които са направили финансовите предприятия, обаче намаляват – с 5.6% на годишна база през септември, и в края на месеца достигат 3.38 млрд. лв. (1.8% от БВП). Числата от БНБ показват, че през август е имало увеличение на вложените в банките пари от тези фирми – с 13.9 на сто спрямо август миналата година.

___________________________

* Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

** При БВП за 2023 г. в размер на 186.94 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст