ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Fibank (“Първа инвестиционна банка”) отлага издаването на емисия привилегировани еврооблигации

облигации дългово финансиране

На 11 септември 2023 г. Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД – София) публично оповести намерението си да навлезе на международните капиталови пазари чрез издаването на емисия първостепенни привилегировани еврооблигации с очакван размер от 300 млн. евро.

Банката запазва плановете си да осъществи планираната рекордна за българска институция емисия, но отчитайки настоящата световна геополитическа ситуация, състоянието на пазарите и в частност – очакванията на инвеститорите, Управителният съвет на банката взе решение временно да отложи откриването на емисията.

Припомняме, че през септември Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД) възложи на Citibank London, N.A., клон Лондон, Великобритания, Landesbank Baden-Wurttemberg, Щутгарт, Германия, и Raiffeisen Bank International AG, Виена, Австрия, да действат като водещи мениджъри с цел организиране на поредица от срещи с потенциални инвеститори в зелена емисия облигации на „Първа инвестиционна банка“. Емисията отговаря на минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения.

„Първа инвестиционна банка“ очакваше да емитира зелени, първостепенни облигации, които да отговарят на минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения, с падеж на емисията три години и възможност за упражняване на кол опция от страна на емитента след втората година.

Плановете бяха приходите от облигациите ще бъдат използвани за допустими проекти в съотвествие с Рамката за зелено финансиране на „Първа инвестиционна банка“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст