ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Булгартрансгаз” участва в проучвания за увеличаване на капацитета в точките на междусистемно свързване

Булгартрансгаз

“Булгартрансгаз” ЕАД започва съвместни технически проучвания с гръцкия оператор DESFA S.A. за повишаване на капацитета на IP Кулата/Сидирокастро, с румънския оператор Transgaz S.A. за IP Негру Вода 1/Кардам и за IP Русе/Гюргево, както и с оператора на интерконектора Гърция-България “Ай Си Джи Би” АД – за повишаване на капацитета на IP Стара Загора.

Изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” ЕАД Владимир Малинов коментира, че получените прогнози за търсене на услуги по пренос на природен газ в посока от юг на север са значително по-високи от съществуващите капацитети, като за някои газови години превишават над два пъти настоящите възможности на инфраструктурата. Според него, за реализация на амбициите на страните от Централна и Югоизточна Европа за диверсификация е необходимо разширение на инфраструктурата, която да поеме допълнителни количества газ от надеждни източници. “Основен фактор за нарастването на търсенето на капацитет за пренос през мрежата на „Булгартрансгаз“ са увеличаващата се роля на втечнения природен газ в ЕС и планираните нови LNG терминали в Гърция, както и плановете за увеличаване на потоците по Южния газов коридор“, допълва Владимир Малинов.

От ключово значение са и проектите от общ интерес за ЕС, които „Булгартрансгаз“ изпълнява – разширението на подземното газово хранилище в Чирен и интерконектора България-Сърбия. В синхрон с тях е и реализацията на терминала за втечнен газ до Александруполис, в който българският газопреносен оператор е съакционер с 20% дял. Тези проекти осигуряват на търговците на природен газ допълнителна гъвкавост при управлението на доставките и достъп до нови пазари.

Планира се предварителните техническите проучвания за проекти за добавен капацитет да бъдат приключени в срок до 15 януари 2024 г., след което по тях да бъдат проведени обществени консултации до 16 февруари 2024 година. След това проектните предложения ще бъдат представени на съответните национални регулаторни органи за одобрение. Индикативният график предвижда провеждане на обвързваща фаза на пазарен тест на 1 юли 2024 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст