ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Заковават дрогираните шофьори с промени в тестването им

КАТ - дрегер - пиян МПС - шофьор

Министърът на здравеопазването Христо Хинков, МВР-шефът Калин Стоянов и правосъдният им колега Атанас Славов са подготвили неприятна изненада за онези шофьори, които карат надрусани. Предложението на тримата за промени в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози ще засегне най-вече водачите, които отказват кръвни проби при тестването за дрога, както и преустановяване на възможностите им да оспорват реда за установяването на употребата.

Промяната се състои в това, че взимането на 7 вида наркотици вече няма да се доказва с установяването на каквото и да е било наличие на тези вещества в кръвта, а само ако веществата са достигнали или надвишават определени прагове.

Вносителите на проекта, който вече е публикуван за обществени консултации, посочват като основна причина за нововъведението необходимостта от надлежен ред за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози. Предлага се и съответното изменение в Наказателния кодекс: който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от 500 до 1500 лева.

Измененията засягат начина на изследване на количеството на 7-те вида наркотици.  Резултатите от теста за употреба на дрога задължително ще се потвърждават с кръвно изследване, а при отказ – на остатъка от слюнка по уреда. ”Употребата на наркотични вещества или техни аналози, установена с тест, се потвърждава с химико–токсикологично лабораторно изследване на кръвна проба, а в случаите по чл. 5, ал. 4 – с химико–токсикологично лабораторно изследване на остатъчната орална течност (слюнка) по колекторния тампон на тест-касетата на теста, с който е установена употребата”, се казва в предложението.

В мотивите си вносителите посочват конкретните проблеми, с които се сблъскват проверяващите ги. ”Към момента голям брой от лицата, установени с положителен резултат за употреба на наркотични вещества или техни аналози при предварителното изследване на орална течност (слюнка), отказват предоставяне на кръвна проба, което прави невъзможно доказването на употреба, респ. налагането на санкция. С предложената промяна, при подобен отказ като проба за изследване се изпраща тест-касетата от извършеното предварително изследване за допълнително лабораторно изследване чрез прилагане на доказателствен аналитичен метод”, изтъкват вносителите.

Предвиден е и реда, при който ще бъдат онези шофьори, които отказват да бъдат тествани на пътя, но са съгласни да дадат кръвна проба. Когато шофьорът откаже тест на пътя и е съгласен да даде проба, полицаите ще издават талон за изследване и определят срок за явяване болницата. Според вносителите досегашната практика е показала, че в тези случаи “непридружаваното лице често пъти декларира употреба на алкохол и/или наркотични вещества в този прозоречен период от време, което на по-късен етап затруднява установяването на обективната истина”. Затова сега се предвижда полицаите да съпровождат шофьора до болницата, когато откаже тест за алкохол или наркотици на пътя, но иска да даде кръвна проба.

Необходимостта от въвеждането на прагове за наличието на дрога в кръвта вносителите мотивират така: “Въвеждането на посочените прагови стойности елиминира сега задаваните от съдебните състави въпроси към експертното изследване, касаещи времето на употреба на наркотичното вещество с оглед дефиниране на субективната страна на деянието, а именно доколко управлението на МПС е извършено непосредствено след употреба на наркотично вещество или негов аналог, както определя НК, и доколко водачът е наясно с това. По този начин категорично и еднозначно, въз основа на обективен аналитичен критерий, ще се доказва съответната непосредствена употреба на наркотичното вещество”.

Според предложените промени на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, прагове се въвеждат за:

амфетамин (AMP) – доказана употреба е налице при концентрация в кръвта равна или по-висока от 25 нг/мл.

метамфетамин (MET)25 нг/мл.

3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA)25 нг/мл.

тетрахидроканабинол (THC) се изследват две вещества и за всяко има съответен праг:

  • за тетрахидроканабинол 1 нг/мл
  • за карбокси-Δ9-тетрахидроканабинол10 нг/мл.

кокаин (COC) също се изследват две вещества, за които има съответните прагове:

  • кокаин10 нг/мл
  • бензоилекгонин75 нг/мл

За хероин (HER) се изследват:

  • 6-моноацетилморфин – с праг 5 нг/мл
  • морфин с праг от 10 нг/мл

морфин (MOR)10 нг/мл.

За всички останали наркотици извън посочените седем не се въвеждат прагове за установяване на наличието им в кръвта, като употребата им ще се приема за доказана с установяване на присъствието им в кръвна проба, без значение каква е концентрацията им.

Вносителите на проекта уточняват, че предложените стойности са възприети в редица страни от Европейския съюз, “кореспондиращи с характеристиките на ползваните у нас и в Европа тестове за предварително изследване за употреба (чрез изследване на орална течност)”.

Предвидено е и как се извършва изследването за употреба на посочените седем вида наркотици. “Изследването за употреба на наркотични вещества от приложение № 5 се извършва еднократно с ползване на деутериран вътрешен стандарт, добавен към изследваната проба, и отчитане чрез прилагане на линеен калибрационен модел. Работният обхват на калибрационната зависимост се проверява чрез анализ на референтен материал с известна концентрация в деня на изследването на пробата, като се допуска отклонение до 10% спрямо неговата стойност”.

При необходимост от изследване на контролната проба кръв е предвидено същата да се извършва само в лабораториите, които към момента разполагат с повече от трима специалисти с опит в областта на съдебната токсикология.

Що се отнася до полевия тест, той ще се използва само за предварителна индикация за употребата на наркотици. Употребата на наркотични вещества или техни аналози, установена с тест, се потвърждава с химико–токсикологично лабораторно изследване на кръвна проба.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст