ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Електротехниката и електрониката са на първо място по износ в България

фирма "Сентилион" - медицинска електроникапроизводство на кохлеарни имплантанти

Компаниите искат по-високо съвпадение между професионално образование и обучение и задачите, свързани с работата.

Електротехниката и електрониката са на първо място по износ в България. Той има принос от 11% към общия национален износ през 2022 година. Това обявиха от Българската търговско-промишлена палата. Нейни експерти участаха в работен семинар, посветен на предизвикателствата и перспективите към металния и електро сектора по отношение на умения, знания и квалификация. Той се проведе в рамките на европейски проект FactCheck – Adapting quality of VET offer to the need of industry – manufacturing sector, изпълняван от БТПП.

Партньорите по проекта са от Германия, Испания, Полша, Гърция и България. Сред тях са центрове за професионално образование и обучение /ПОО/, бизнес и браншови организации. Обсъдени са били резултатите от проведено проучване на европейско ниво. Отчетени са и разликите и приликите в резултатите в отделните страни.

Според представените данни от Националния статистически институт и Българската асоциация по електротехника и електроника, за 15-годишен период това е секторът с най-голям напредък в износа. Постепенно той успява да измести експорта на минерални горива, мед и медни изделия, облекло и да се изкачи от пето на първо място.

Според специалистите,

сектор „Електротехника и електроника“ има още по-голям потенциал за напредък в износа

на продукти от компаниите в него, но среща проблеми с намирането на квалифицирана работна ръка.

Работниците в сектора на електротехниката и електрониката получават различни задачи според спецификата на компанията, нивото на работа и произвежданите продукти/услуги. Но като цяло задълженията са свързани с познания в електрически системи, устройства и вериги като комуникационни системи, автомобили, компютри, управление на машини и почти всичко, което използва електричество или има щепсел или мотор.

Според анализа, работниците с електроинженерен профил са търсени в различни бизнеси и промишлености: най-често срещаните са инженерните услуги, следвани от електроенергията и научноизследователската и развойна дейност.

Като необходими за работещите в сектора се отчитат умения, като: критично мислене, технологични познания, активно учене, междуличностни умения, организационни умения, умения за решаване на комплексни проблеми, умения по математика и физика, иновативно мислене.

Най-желаните професионални профили в електросектора в България и Европа съвпадат

най-търсени са специалистите електротехници на апарати и системи.

Услугите за обучение, предлагани или предоставяни от компаниите, варират по обхват. Най-много от тях около една трета предоставят надграждащо обучение, обусловено от определена задача. Други 26 процента предлагат придобиване на допълнителни професионални умения, а 23 на сто предоставят ниво EQR4 – професионална квалификация.

Компаниите от България, участвали в проучването съобщават, че е имало някои подобрения в цифровизацията през последните 12 месеца. Повечето от тях са били свързани с управлението и организацията на компанията (управление на поръчки, управление на човешки ресурси, управление на клиенти), с развитието на бизнес сферата (напр. дистанционна диагностика, превантивна поддръжка, IT услуги и т.н.) и в производствения процес (например, роботика, 3-измерни технологии, мрежово производство и др.).

От компаниите са направили предложения как да се постигне по-високо съвпадение  между учебната програма за професионално образование и обучение и задачите, свързани с работата. Следните методи се считат за най-подходящи: обучение на работното място, модернизиране на съдържанието на ПОО, модернизиране на работната база, добре регулирано сътрудничество с производствени компании, центрове за ПОО и други образователни институции, както и ранно професионално ориентиране, което да се прилага.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст