ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Доверие Обединен холдинг” ще увеличава капитала до 100 млн. лв. с акции, варанти и облигации

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин

Капиталът на „Доверие Обединен холдинг“ АД ще може да увеличава с издаване на обикновени или привилегировани акции, превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми, издаване на права и варанти, както и превръщане на част от печалбата на компанията в капитал. Това е вписано в устава на бившия приватизационен фонд, след като акционерите му одобриха днес предложението на мениджърите на холдинга.

Увеличения на капитала ще се одобряват от акционерите с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете на представените на общото събрание акции. Другата възможност е с решение на управителния съвет при съответното упълномощаване от общото събрание.

При увеличение на капитала с издаване на нови акции, емисионната им стойност трябва да бъде изцяло изплатена. При капитализиране на печалбата, всеки акционер получава безплатно чяст от новите акции, съразмерно на вече притежаваните акции. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена или срещу облигации на дружеството.   

Управителният съвет има право в срок до пет години след вписването на тези промени в устава в Търговския регистър да увеличава капитала чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции до достигане на общ номинален размер от 100 млн. лева. Мениджърите ще могат да определят броя предлагани акциии и емисионната им стойност, срока и условията за записване и всички останали условия по процедурата.

В същия петгодишен срок управителният съвет може да приеме решения за издаване и на варанти, които дават право да се записват акции от бъдещо увеличение на капитала на холдинга до същия номинален размер – 100 млн. лева. В този случай мениджърите ще имат право да вземат решения под условие с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти. Мениджърите ще могат да определят размера и целите на всяко увеличение на капитала чрез упражняване на варанти, броя на новите варанти, срока и условията за записване и всички останали условия по процедурата.

Управителният съвет има право в срок до пет години да взема решения за издаване на облигации, в т.ч. конвертируеми в акции, в лева, евро или друга валута, с обща номинална стойност от не повече от 100 млн. лева. Мениджърите ще могат да определят броя и вида на предлаганите дългови книжа и емисионната им стойност, срока и условията за записване и всички останали условия по процедурата.

Управителният съвет може да издава повече от една емисия от облигации до достигане на лимита. Всяка от тях може да се предлага при различни условия.

Предлаганият праг до 100 млн. лева се прилага общо за сумата от стойносттите на всички увеличения на капитала, включително акциите, кои са или ще бъдат издадени чрез упражняване на варанти или чрез конвертиране на облигации.

„Доверие Обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България и BC Moldindconbank S.A. – втората по големина банка в Молдова.

Холдингът упражнява контрол върху множество дружества, работещи в секторите: здравеопазване и медицински услуги; търговия със стоки от вида „Направи си сам”; здравно застраховане; жилищно строителство и промишленост със строителни  материали; винопроизводство; производство на перилни препарати и битова химия и отдаване под наем на движими и недвижими активи.

В момента капиталът на „Доверие Обединен холдинг“ е в размер на 21 499 855 лева, разпределени в същия брой акции всяка с номинал от по 1 лев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст