ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на ЦКБ расте със 149.05% в края на деветмесечието

ЦКБУестърн юниън
„Централна кооперативна банка“ АД отчете през третото тримесечие нетна печалба от 63.42 млн. лева. На годишна база тя расте със 149.05 процента, показват данните от междинния финансов отчет на кредитната институция. “Централна кооперативна банка” е универсална търговска банка, която е лицензирана да извършва всички банкови операции в страната и чужбина. Тя предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти. Постигнатият положителен финансов резултат е единствено от приходи и разходи, свързани с обичайната дейност на банката. Печалбата е резултат от това, че нетният доход от лихви на ЦКБ се увеличава до 131.24 млн. лева при 82.26 млн. лева в края на юни. Заедно с това и нетният доход от такси и комисионни също е по-висок. Той вече е в размер на 39.74 млн. лева при 26.04 млн. лева в края на второто тримесечие. Административните разходи на ЦКБ между юли и септември възлизат на 81.84 млн. лева. В края на третото тримесечие активите на „Централна кооперативна банка“ са на стойност 8.02 млрд. лева. Кредитната институция отново заема шесто място в класацията на БНБ по показателя „Балансова стойност на активите“ на търговските банки у нас, както и в края на юни. През първото тримесечие беше на седмо място. Балансовата стойност на активите на ЦКБ се увеличават и на годишна база и спрямо второто тримесечие. Увеличението на активите на банката е свързано основно с нарастването на привлечените средства от други депозанти. В края на септември предоставените от ЦКБ кредити и аванси на клиенти възлиза на 3.05 млрд. лева. И на годишна, и на тримесечна база, има спад по този показател. В края на деветия месец задълженията на ЦКБ към другите депозитанти формират 98 процента от общите задължения на кредитната институция. Тяхната стойност е в размер на 7.19 млрд. лева. Спрямо третото тримесечие при задълженията към депозанти има ръст от 1.55 на сто, а на годишна база увеличението е с 4.60 процента. В края на третото тримесечие ЦКБ не е начислявала или изплащала дивиденти на своите акционери. Рискове От ЦКБ отбелязват, че потенциални негативни ефекти биха настъпили, ако военните действия на територията на Украйна и Израел ескалират допълнително и икономиките от еврозоната навлязат в процес на трайна рецесия през тази и следващата година. Основен акционер в банката е „ЦКБ Груп“ ЕАД с дял 61.05 процента. “Химимпорт” АД има дял от 8.24 процента, ЗАД „Армеец“ – 7.07 на сто, а УПФ „Съгласие“ – 6.98 процента. Към края на второто тримесечие членовете на Управителния и Надзорния съвет на ЦКБ не са притежавали акции на банката, която управляват. Акциите на “Централна кооперативна банка” от началото на тази годината лъкатушат по ценовата стълбица, като в момента струват по 1.52 лева за един брой. По този начин инвеститорите оценяват кредитната институция на 193 237 554 лева.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст