ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Общо 407 400 лв. са заплатите на директорите на “Захарни заводи” – Горна Оряховица

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби

Надзорният съвет на „Захарни заводи” АД – Горна Оряховица свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19 декември в Горна Оряховица. То ще вземе решение за избор на Одитен комитет в дружеството. 
Втора точка в дневния ред е определяне възнаграждението на членовете на Управителния съвет на дружеството. 

Предлага се постоянното годишно възнаграждението на членовете на Управителния съвет за 2023 година да бъде на обща сума от 407 400 лева. То ще се изплаща като редовни месечни суми, определени за всеки от членовете на съвета. Валентина Ралева ще получава 14 100 лева, Георги Шарков – 10 500 лева, Мая Цанкова – 7100 лева, Николай Николов – 9000 лева, и Светослав Узунов – 0 лева.  

Предлага се членовете на Управителния съвет да получават и променливо възнаграждение за 2023 година в размер на до 40 процента от изплатеното годишно постоянно възнаграждение. То ще бъде разпределено от Надзорния съвет на дружеството за постигнати резултати съгласно изпълнение на бизнес програмата на групата и спазвайки заложените критерии в Политиката за възнаграждения на компанията.  

“Захарни заводи” АД е най-големият комплекс за производство на хранителни продукти. Компанията е водещ производител на захар, захарни изделия и етилов алкохол в България. Това е компания от холдингов тип, която има три дъщерни дружества. Те са: „Захар“ ЕАД (производство на захар и захарни изделия в Горна Оряховица); „Захарни заводи трейд“ ЕАД (дистрибуция на захар и захарни изделия); ТЕЦ „Горна Оряховица“, обособена като отделно дружество през 2009 г. и “Ремонтно-механичен завод” ООД. 

В групата „Захарни заводи“ влизат още и предприятия за етилов алкохол и високопротеинови фуражи. Заетите служители са над 700.

Консолидираният годишен оборот на „Захарни заводи” АД и дъщерните дружества за 2022 г. е в размер на 145 млн евро.

Годишното общо събрание на акционерите на „Захарни заводи“ прие финансовия отчет за 2022 г. и докладите на мениджърите и реши печалбата за миналата година в размер на 11.9 млн. лева да се внесе в резервите на дружеството.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст