ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Преподавател по финанси в УНСС оглави Доверителния екофонд

Димитър Ненков

Министерският съвет избра за председател на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) проф. д-р Димитър Ненков.

Професор Димитър Ненков е преподавател по финанси в катедра „Финанси“, във „Финансово – счетоводния“ факултет на Университета за национално и световно стопанство. Завършил е магистърска програма по икономика в Western Illinois University в САЩ, финансирана по програма „Фулбрайт“, през 1995-1996 година.

Специализирал е в Съединените американски щати (САЩ) с насоченост „Устойчиво икономическо развитие и опазване на околната среда“.

През периода 1996 – 2014 г. е бил изпълнителен директор на Националния доверителен екофонд. Осъществявал е широк кръг от консултантска дейност и оценка на компании и инвестиционни проекти.

Ръководител е на университетски проекти, сред които „Актуални проблеми на определяне стойността на акциите на капиталовите пазари (на примера на развитите капиталови пазари и развиващия се капиталов пазар в България)“.

Автор е на множество научни публикации, между които: “Отчитане на риска при инвестиционните решения”, „Оценка на инвестициите в реални активи“, “Финансов мениджмънт – кратък курс”, “Приложение на съвременните модели за оценка на цели предприятия в България”, „Определяне на стойността на компаниите“, както и на редица практически разработки.

Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) е основан през октомври 1995 година. Фондът управлява средства, предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата на суап сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу Природа”.

Средства в него се набират от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, както и от средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазването на околната среда в България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст