ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Прокуратурата да надникне и в Тотото

тото

Прокуратурата започва проверка на дейността на президента и цялото ръководство на Българския футболен съюз. Ще бъде изискана информация от различни държавни институции – Министерство на младежта и спорта, НАП и др.

Не би било зле обаче държавното обвинение да провери и как стоят нещата в БСТ (Българския спортен тотализатор). За да стане ясно къде отиват целевите средства от тотализатора за спорт. Защото след единствения одит на Сметната палата отпреди 3 години стана ясно, че нито лев не е отишъл за физкултурни салони и игрища в училищата, където децата да имат достъп до Цар Футбол.

Припомняме, че през 2020-та излезе първият одит, направен от Сметната палата на Българския спортен тотализатор. От него цъфнаха доста интересни неща. Одитът установи, че след отчисления на средствата за спорт към Министерството на младежта и спорта тотализаторът не просто е на загуба, но намаляват и текущите му активи (за 2018 спрямо 2017 г. с 10.79%) и се увеличават текущите пасиви (с 20.76% през 2018 г.). Заключението е, че към края на 2917 г. нетният оборотен капитал на БСТ е 357 000 лв., а към 31.12.2018 г. намалява с 5 262 000 лв. и става отрицателна величина – минус 4 905 000 лева. Това според одиторите е показател за съществен и увеличаващ се риск за предприятието при погасяване на текущите му задължения. 

Анализът показа също, че независимо от по-големия брой игри през 2018 г. и известно повишаване на общите постъпления, при извършено сравнение на средномесечна база на постъпленията от всички игри, действали през годината, спрямо общия размер на годишните постъпления, се наблюдава намаление на средномесечните постъпления – от 167 847 лв. през 2017 г. на 131 543 лв. през 2018 г., или намалението е с 21,63 на сто.

“Предприятието ежегодно отчита отрицателен финансов резултат (загуба) за периода от 2014 г. до 2018 г. включително. Налице е тенденция на постоянно намаление на собствения му капитал, която се наблюдава и след одитирания период. Финансовите показатели и коефициенти на ДП БСТ са нестабилни и илюстрират влошено финансово състояние през одитирания период“, отбелязва Сметната палата.

А къде отиват парите от социалната функция на хазарта  и дали се изразходват достатъчно ефективно май никой не се интересува.

“Спортът в България през последните 30 години никога, за нито една секунда не е бил свързан със здраве. Спортът е бизнес и когато е бизнес, ще се държи като бизнес. Що се отнася до детския спорт, той се финансира от родителите”, смята Мирослав Цеков, председател на Националния младежки форум.

Държавата също нехае за парите за спорт. В прогнозата на Министерството за младежта и спорта са записани 36 млн. лв. приходи от Българския спортен тотализатор  за всяка една от следващите 3 години.

Като цяло бюджетът за спорт няма да се увеличава в следващите години според прогнозата на Министерство на финансите. Според изготвената оценка за тази и следващите две години сумата ще бъде съответно 186, 191 и 186 милиона лева. До 2025-та България ще продължи да отделя едва 0.1 процента от БВП за спорт.

Журналистически разследвания обаче твърдят, че детско-юношеският футбол е в незавидно състояние, тъкмо поради липсата на средства. Родителите се надцакват финансово от джоба си, нещо повече – пробив в официалните отбори се прави само с много „съфинансиране”.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст